Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 09:49:47 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7040Tiêu đề: Trả lời: một Số bài tập khó
Gửi bởi: toana1k89 trong 09:49:47 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu 1 Một động cơ không đồng bộ ba pha họat động  dưới điện áp xoay chiều có Up=200V, khi đó công suất của động cơ là 3,6kW, hệ số công suất là cosfi=0,8 và điện trở thuần của mỗi cuộn là 2 ôm. Biết ba cuộn dây của động cơ mắc hình sao vào mạng điện hình sao. Coi năng lượng vô ích chỉ do tỏa nhiệt trong các cuộn dây của stato. Hiệu suất của động cơ là
Câu 2 Cường độ dòng điện tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở R tuân theo quy luật i=6,28sin100pi t (A) . Điện lượng  chạy qua điện trở R trong thời gian 5 phút là


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài tập khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:02:04 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu 1 Một động cơ không đồng bộ ba pha họat động  dưới điện áp xoay chiều có Up=200V, khi đó công suất của động cơ là 3,6kW, hệ số công suất là cosfi=0,8 và điện trở thuần của mỗi cuộn là 2 ôm. Biết ba cuộn dây của động cơ mắc hình sao vào mạng điện hình sao. Coi năng lượng vô ích chỉ do tỏa nhiệt trong các cuộn dây của stato. Hiệu suất của động cơ là
[tex]P=3.U_p.I.cos(\varphi)=3600 ==> I=7,5A[/tex]
[tex]P_R=3.R.I^2=2.7,5^2=337,5[/tex]
[tex]H=(P-P_R)/P=90,625%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một Số bài tập khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:33 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2012
Câu 2 Cường độ dòng điện tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở R tuân theo quy luật i=6,28sin100pi t (A) . Điện lượng  chạy qua điện trở R trong thời gian 5 phút là
[tex]dq=i.dt ==> \Delta q = \int_{0}^{300}{6,28sin(100\pi.t).dt}[/tex]