Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 07:09:22 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6066Tiêu đề: Các khái niệm trong "Sóng cơ học"
Gửi bởi: duynhana1 trong 07:09:22 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2011
Các thầy giúp em phân biệt các khái niệm vân cực đại, vân cực tiểu, gợn sóng, gợn lồi, gợn lõm,... trong giao thoa sóng với ạ.
Trong truyền sóng bình thường có gợn lồi, gợn lõm không hả thầy, em nghĩ chỉ có tại 1 thời điểm nào đó thôi nhỉ.
Em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Các khái niệm trong "Sóng cơ học"
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:28:02 AM Ngày 26 Tháng Mười, 2011
Các thầy giúp em phân biệt các khái niệm vân cực đại, vân cực tiểu, gợn sóng, gợn lồi, gợn lõm,... trong giao thoa sóng với ạ.
Trong truyền sóng bình thường có gợn lồi, gợn lõm không hả thầy, em nghĩ chỉ có tại 1 thời điểm nào đó thôi nhỉ.
Em cảm ơn!
Trong giao thoa sóng cơ:

   Đường cực đại: là các gợn lồi và gợn lõm, tức là những điểm có biên độ tổng hợp cực đại.

   Đường cực tiểu: là các điểm có biên độ dao động tổng hợp bằng không, tức là các điểm đứng yên.

Trong khi sóng cơ lan truyền: thì luôn có gợn lồi, gợn lõm chứ, giống như ta quăng một hòn đá vào giữa sông, hồ, v.v. thì trên mặt nước sẽ xuất hiện sóng cơ đó.

Em nên xem kỹ lại SGK (xem cả hình vẽ nữa). 


Tiêu đề: Trả lời: Các khái niệm trong "Sóng cơ học"
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:17:20 PM Ngày 27 Tháng Mười, 2011
Các thầy giúp em phân biệt các khái niệm vân cực đại, vân cực tiểu, gợn sóng, gợn lồi, gợn lõm,... trong giao thoa sóng với ạ.
Trong truyền sóng bình thường có gợn lồi, gợn lõm không hả thầy, em nghĩ chỉ có tại 1 thời điểm nào đó thôi nhỉ.
Em cảm ơn!
Trong giao thoa sóng cơ:

   Đường cực đại: là các gợn lồi và gợn lõm, tức là những điểm có biên độ tổng hợp cực đại.

   Đường cực tiểu: là các điểm có biên độ dao động tổng hợp bằng không, tức là các điểm đứng yên.

Trong khi sóng cơ lan truyền: thì luôn có gợn lồi, gợn lõm chứ, giống như ta quăng một hòn đá vào giữa sông, hồ, v.v. thì trên mặt nước sẽ xuất hiện sóng cơ đó.

Em nên xem kỹ lại SGK (xem cả hình vẽ nữa). 
Thực ra đường cực tiểu là tập hợp những điểm có biên độ bé nhất (nó bằng 0(đứng yên) khi 2 nguồn kết hợp cùng biên độ)