Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: taquocthai trong 12:22:25 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5659Tiêu đề: GIUP MINH CAU NAY
Gửi bởi: taquocthai trong 12:22:25 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều  u=ucos100pit vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng của tụ điện C, điện trở R là  ,UR=UC=80 dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là PI/6   và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là  PI/3. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị:
A.  .   B.  .   C.  .   D.  .


Tiêu đề: Trả lời: GIUP MINH CAU NAY
Gửi bởi: taquocthai trong 12:33:42 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều  u=ucos100pit vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng của tụ điện C, điện trở R là  ,UR=UC=80 dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là PI/6   và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là  PI/3. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị:
A.  .   B.  .   C.  .   D.  .


Tiêu đề: Trả lời: GIUP MINH CAU NAY
Gửi bởi: hoacomay trong 10:14:34 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều  u=ucos100pit vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng của tụ điện C, điện trở R là  ,UR=UC=80 dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là PI/6   và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là  PI/3. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị:
A.  .   B.  .   C.  .   D.  .


Tớ giải thế này:

Dòng điện trễ pha hơn điện áp của cuộn là pi/3 nên cuộn có r và
[tex]\varphi _{d} = \frac{\pi }{3}[/tex]
nên
[tex]tan\varphi _{d}=\frac{U_{L}}{U_{r}} = \sqrt{3}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow U_{L}=U_{r}\sqrt{3}[/tex]  (1)
Dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là pi/6 suy ra
[tex]\varphi = \frac{-\pi }{6}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{U_{L}-U_{C}}{U_{R}+U_{r}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow UC-UL=\frac{\sqrt{3}}{3}.(UR+Ur)[/tex](2)
Mà UR=UC= 80V (3)
Thay 3 với 1 vào 2 ta được
[tex]U_{L}\simeq 25V[/tex]
Suy ra Ur[tex]\simeq[/tex][tex]\frac{25}{\sqrt{3}}[/tex]
Có UL. UR, Ur, UC cậu dễ dàng tính được U mạch
 ^-^