Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dangminh125 trong 05:34:34 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23643Tiêu đề: Bài điện hay và khó
Gửi bởi: dangminh125 trong 05:34:34 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này theo cách ngăn gọn và dễ hiểu dễ làm nhất .Cho dòng điện có điện áp hieu dung U . Khi f=fo thì UL=U . Khi f=fo+40 thì UC=U và hệ số công suất toàn mạch là 0.75 . Xác định fo .


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện hay và khó
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 10:18:27 PM Ngày 27 Tháng Một, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này theo cách ngăn gọn và dễ hiểu dễ làm nhất .Cho dòng điện có điện áp hieu dung U . Khi f=fo thì UL=U . Khi f=fo+40 thì UC=U và hệ số công suất toàn mạch là 0.75 . Xác định fo .

[tex]f_{1}=f_{0};f_{2}=f_{0}+40=nf_{0}[/tex] - Quan trọng là tìm n .

Tại f0 thì gọi cảm kháng và dung kháng lần lượt là x , y . [tex]U_{L}=\frac{U.x}{\sqrt{R^{2}+\left(x-y \right)^{2}}}=U\Leftrightarrow R^{2}+y^{2}-2xy=0[/tex] (1)
Tại f0 + 40 : [tex]U_{C}=U\Leftrightarrow Z_{C}=Z\Leftrightarrow R^{2}-2xy+n^{2}x^{2}=0[/tex] (2)
Thế 1 vào 2 : [tex]n^{2}x^{2}=y^{2}\Rightarrow y=nx[/tex]
Lại có : [tex]cos\varphi =0,75=\frac{R}{Z}[/tex] [tex]=0,75Z_{C}=0,75.\frac{y}{n}=0,75x .[/tex]
Sử dụng các phương trình trên , ta có :
 [tex]\left( 0,75x\right)^{2}+n^{2}x^{2}-2nx^{2}=0\Leftrightarrow n^{2}-2n+0,75^{2}=0[/tex]
Đến đây giải phương trình nhéTiêu đề: Trả lời: Bài điện hay và khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:45:32 PM Ngày 29 Tháng Một, 2016
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này theo cách ngăn gọn và dễ hiểu dễ làm nhất .Cho dòng điện có điện áp hieu dung U . Khi f=fo thì UL=U . Khi f=fo+40 thì UC=U và hệ số công suất toàn mạch là 0.75 . Xác định fo .

Xem cách giải khác