Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: viethoangtran trong 03:05:27 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23210Tiêu đề: Hướng dẫn giúp em giải bài điện trở lớp 9 khó
Gửi bởi: viethoangtran trong 03:05:27 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2015
Nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp em với:
Tính điện trở tương đương của mạch điện sau. Biết mỗi cạnh của ô vuông nhỏ đều có điện trở là r.
Em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Hướng dẫn giúp em giải bài điện trở lớp 9 khó
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 08:25:05 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2015
Em tham khảo!
Đây là mạch đối xứng, ta dùng quy tắc bỏ điện trở [tex]I_{1}O_{1}, O_{1}O_{4}, O_{4}O_{7}, O_{7}I_{4}....[/tex]
Ta được mạch điện mới: hình 2
Phân tích mạch rồi tính điện trở trên mỗi đoạn nhỏ:
RS // RBCS: R1
PR nt R1 nt QS: R2
PQ // R2: R3
MP nt R3 nt NQ: R4
MN // R4: R5
AM nt R5  nt DN: R6
R6 // AD: [tex]R_{td}[/tex]