Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 01:10:22 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22941Tiêu đề: thắc mắc về bài tập GTAS cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 01:10:22 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2015
trong TN GT Y-âng,a=1mm , D=2m . 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39 đến 0,76 micromet . khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng TT là:
1,52      2,34          2,28            0,78
ps:
-tại sao nx được là " từ dãi phổ bậc 3 bắt đầu chồng lấn dãi phổ bậc 2 nên khoảng cách cần tìm là [tex]x^{tim}_{3}=3\lambda D/a[/tex]"
-và tại sao không phải là dãi phổ bậc 2 chồng lấn dãi phổ bậc 1?
- cuối cùng là tại sao lại lấy lamda tím?
có chút không hiểu mong mọi người giúp đỡ.thân!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về bài tập GTAS cần được giúp đỡ
Gửi bởi: langtuvl trong 11:00:42 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
0,39x2 > 0,76x1 nên phổ bậc 2 không chồng lên phổ bậc 1. Thế nhưng 0,39x3 < 0,76x2 nên phổ bậc 3 chồng lên phổ bậc 2. Vậy vị trí đầu tiên có vân sáng trùng nhau ứng với vị trí vân sáng bậc 3 của màu tím.


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về bài tập GTAS cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:45 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2015
trong TN GT Y-âng,a=1mm , D=2m . 2 khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,39 đến 0,76 micromet . khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng TT là:
1,52      2,34          2,28            0,78
ps:
-tại sao nx được là " từ dãi phổ bậc 3 bắt đầu chồng lấn dãi phổ bậc 2 nên khoảng cách cần tìm là [tex]x^{tim}_{3}=3\lambda D/a[/tex]"
-và tại sao không phải là dãi phổ bậc 2 chồng lấn dãi phổ bậc 1?
- cuối cùng là tại sao lại lấy lamda tím?
có chút không hiểu mong mọi người giúp đỡ.thân!
các phố bậc càng lớn thì càng rộng, điều kiện hai phổ chồng lên nhau là xdok > xtim(k+1), do tia tím nằm dưới phổ nên khi trùng nhau thì tím là VT trùng nhau đầu tiên.