Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucdodh trong 08:56:51 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21346Tiêu đề: Chu kỳ dao động con lắc đơn
Gửi bởi: phucdodh trong 08:56:51 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2014
Mọi người ơi giúp mình bài này: Con lắc đơn có chiều dài L=L1+L2 thì có chu kỳ dao động bé là 1s . Con lắc đơn có chiều dài L1 thì chu kỳ dao động bé là 0.8s. Con lắc có chiều dài L'=L1-L2 thì dao động bé với chu kỳ là bao nhiêu?
Rất mong các bạn giải đáp sớm!!! :)


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao động con lắc đơn
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 04:07:51 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
Mình nghĩ thế này, có j sai sót trong qá trình biến đổi, mong bỏ qa  :D

[tex]T_{1}=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}}{g}}\Rightarrow l_{1}=g(\frac{T_{1}}{2\pi })^{2}[/tex]

[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}+l_{2}}{g}}\Rightarrow l_{1}+l_{2}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow l_{2}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}-l_{1}=g(\frac{T}{2\pi })^{2}-g(\frac{T_{1}}{2\pi})^{2}=g[\frac{T^{2}-T_{1}^{2}}{(2\pi)^{2}}][/tex]

[tex]\Rightarrow l_{1}-l_{2}=g(\frac{T_{1}}{2\pi})^{2}-g[\frac{T^{2}-T_{1}^{2}}{(2\pi)^{2}}]=g.\frac{2T_{1}^{2}-T^{2}}{(2\pi)^{2}}[/tex]

[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l_{1}-l_{2}}{g}}=2\pi \sqrt{\frac{g.\frac{2T_{1}^{2}-T^{2}}{(2\pi)^{2}}}{g}}=\sqrt{2T_{1}^{2}-T^{2}}=\frac{\sqrt{7}}{5}(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Chu kỳ dao động con lắc đơn
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 10:54:45 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
Mọi người ơi giúp mình bài này: Con lắc đơn có chiều dài L=L1+L2 thì có chu kỳ dao động bé là 1s . Con lắc đơn có chiều dài L1 thì chu kỳ dao động bé là 0.8s. Con lắc có chiều dài L'=L1-L2 thì dao động bé với chu kỳ là bao nhiêu?
Rất mong các bạn giải đáp sớm!!! :)

Ta nhận thấy L tỉ lệ với T^2 nên: Lúc đầu T^2 =T1^2 + T2^2 = 1s, ta có T1 = 0,8s => T2 = 0,6s. Lúc sau T'^2 = T1^2 - T2^2 = 0,8^2 - 0,6^2 => T' = can7/5