Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minmin trong 06:04:58 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21264Tiêu đề: Tính thời gian và đường đi của dao động điều hòa
Gửi bởi: minmin trong 06:04:58 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ 10cm. Chất điểm đi quãng đường có độ dài S với thời gian nhỏ nhất là t1 và thời gian lớn nhất là t2 = 2t1. Độ dài quãng đường S là:
A.5 cm
B. 10 cm
C. [tex]10\sqrt{2}[/tex] cm
D. [tex]10\sqrt{3}[/tex] cm

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em xin cám ơn  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Tính thời gian và đường đi của dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:43:40 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2014
Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ 10cm. Chất điểm đi quãng đường có độ dài S với thời gian nhỏ nhất là t1 và thời gian lớn nhất là t2 = 2t1. Độ dài quãng đường S là:
A.5 cm
B. 10 cm
C. [tex]10\sqrt{2}[/tex] cm
D. [tex]10\sqrt{3}[/tex] cm

Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp. Em xin cám ơn  ^-^

Chỉ có trường hợp này: Thời gian nhỏ nhất đó là đi từ -A/2---> A/2,  t1 = 2.T/12 = T/6

                                         Thời gian lớn nhất đi từ A/2 ---->A---->A/2 , t2 = 2.T/6 = T/3

Cả hai trường hợp quãng đường đều là S = A = 10cm.