Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hs_hsbh trong 11:08:38 AM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21117Tiêu đề: Btập con lắc cần giải gấp
Gửi bởi: hs_hsbh trong 11:08:38 AM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc đơn có m=400g có chiều dài 1,6m .ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dao động .khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật M=100g đang đứng yên .khi đó biên độ góc của con lắc sau va chạm là (độ)                                  A.53,13                B.47,16              C.77,36               D.53                              e xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Btập con lắc cần giải gấp
Gửi bởi: Vinh Nguyen trong 02:03:31 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc đơn có m=400g có chiều dài 1,6m .ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dao động .khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật M=100g đang đứng yên .khi đó biên độ góc của con lắc sau va chạm là (độ)                                  A.53,13                B.47,16              C.77,36               D.53                              e xin cám ơn

ban đầu bạn có WC=mgl(1--cos60)=3,2
khi vật va chạm mềm thì khối lượng vật tổng là mT=m+M=0.5 kg
vì là va chạm mềm và vật M đứng yên nên ta bảo toàn năng lượng
WC sau=WC=3,2
=> mTgl(1-cos([tex]\alpha[/tex])=3,2 => [tex]\alpha[/tex] = 53,13
không biết mình có giải sai gì không, bạn xem và cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: Btập con lắc cần giải gấp
Gửi bởi: hs_hsbh trong 06:41:55 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
Đúng đáp án .nhg nếu mình bảo toàn động lượng             0,4v1=0,5v2      với v1 bình =2gl(1-cos60) ,v2 bình=2gl(1-cosx) ,suy ra x=đáp án B .bạn xem hộ mình sai chỗ nào vậy .mình cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Btập con lắc cần giải gấp
Gửi bởi: masoi_hd trong 07:49:14 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2014
Một con lắc đơn có m=400g có chiều dài 1,6m .ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 60 độ rồi thả nhẹ cho vật dao động .khi vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật M=100g đang đứng yên .khi đó biên độ góc của con lắc sau va chạm là (độ)                                  A.53,13                B.47,16              C.77,36               D.53                              e xin cám ơn

ban đầu bạn có WC=mgl(1--cos60)=3,2
khi vật va chạm mềm thì khối lượng vật tổng là mT=m+M=0.5 kg
vì là va chạm mềm và vật M đứng yên nên ta bảo toàn năng lượng
WC sau=WC=3,2
=> mTgl(1-cos([tex]\alpha[/tex])=3,2 => [tex]\alpha[/tex] = 53,13
không biết mình có giải sai gì không, bạn xem và cho ý kiến

Lời giải này sai!
Nên nhớ đây là va chạm mềm nên Năng lượng bảo toàn còn cơ năng không bảo toàn. Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy:
+ Bảo toàn động lượng ta có vận tốc của (M+m) sau va chạm: [tex]V=\frac{m}{M+m}v_1[/tex]
+ Cơ năng của hệ trước va chạm [tex]W_t=\frac{1}{2}mv_1^2[/tex] (mốc thế năng ở vị trí cân bằng)
+ Cơ năng của hệ sauy va chạm: [tex]W_s=\frac{1}{2}(M+m)(\frac{m}{M+m}v_1)^2=\frac{1}{2}\frac{m^2}{M+m}v_1^2=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}\frac{mM}{M+m}v_1^2=W_t-\Delta W[/tex]
Như vậy sau va chạm cơ năng của hệ giảm đi một lượng [tex]\Delta W=\frac{mM}{2(M+m)}v_1^2[/tex] phân năng lượng này bị chuyển sang dạng năng lượng khác ví dụ như nhiệt 
Đối với bài làm của Vinh Nguyen đã lấy [tex]W_s=mgl(1-cos\alpha )=W_t[/tex] như vậy là đã coi cơ năng bảo toàn là sai!

 
Đúng đáp án .nhg nếu mình bảo toàn động lượng             0,4v1=0,5v2      với v1 bình =2gl(1-cos60) ,v2 bình=2gl(1-cosx) ,suy ra x=đáp án B .bạn xem hộ mình sai chỗ nào vậy .mình cám ơn
Cách làm này đúng bạn à!