Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: namtran_hsbh trong 06:03:59 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20396Tiêu đề: Bài ôn tập về điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: namtran_hsbh trong 06:03:59 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Bài 1: Mạch nối tiếp C, biến trở R và L thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB=U0(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3) thay đổi R: R=200 thì Pmax=100W và UMB=200V (M là điểm C và R) và I nhanh pha hơn U hai đầu mạch. ZC?
Bài 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm R mắt nối tiếp với L thuần cảm Lần lượt gọi UL1,UR1, cos[tex]\varphi[/tex]1 ứng với R1 và UL2,UR2, cos[tex]\varphi[/tex]2  ứng với R2 . Biết 3UR1=4UR2 và 4UL2=3UL2 Tìm cos[tex]\varphi[/tex]1,cos[tex]\varphi[/tex]2?
Mong mọi người giúp em  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài ôn tập về điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:15:05 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Bài 1: Mạch nối tiếp C, biến trở R và L thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế xoay chiều UAB=U0(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\pi[/tex]/3) thay đổi R: R=200 thì Pmax=100W và UMB=200V (M là điểm C và R) và I nhanh pha hơn U hai đầu mạch. ZC?

Mong mọi người giúp em  :D
Pmax [tex]\leftrightarrow R=|Z_L-Z_C|[/tex]
Vì i nhanh pha hơn u [tex]\Rightarrow (Z_C>Z_L) \Rightarrow R=Z_C-Z_L[/tex]
Công suất: [tex]P_{max}=\frac{U_{AB}^2}{2R}\Rightarrow U_{AB}=200(V)[/tex]
Giả thiết: [tex]U_{MB}=200(V)\Rightarrow U_{MB}=U_{AB}=200(V)[/tex]
Ta có giản đồ như hình vẽ:
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zpsb5a15cf9.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zpsb5a15cf9.png.html)

[tex]\Rightarrow Z_C=2R=400[/tex]   ~O)Tiêu đề: Trả lời: Bài ôn tập về điện xoay chiều (HSBH)
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:34:48 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2014
Bài 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm R mắt nối tiếp với L thuần cảm Lần lượt gọi UL1,UR1, cos[tex]\varphi[/tex]1 ứng với R1 và UL2,UR2, cos[tex]\varphi[/tex]2  ứng với R2 . Biết 3UR1=4UR2 và 4UL2=3UL2 Tìm cos[tex]\varphi[/tex]1,cos[tex]\varphi[/tex]2?
Mong mọi người giúp em  :D
[tex]\begin{cases} & \text U^2=U_R_1^2+U_L_1^2 \\ & \text U^2=U_R_2^2+U_L_2^2 \end{cases}\Rightarrow U_R_1^2+U_L_1^2=\frac{3}{4}U_R_1^2+\frac{4}{3}U_L_1^2 \\ \\[/tex]

[tex] \Rightarrow U_L_1^2=\frac{{3}}{4}U_R_1^2 \\ [/tex]

[tex]\Rightarrow U^2=U_R_1^2+U_L_1^2=\frac{7}{4}U_R_1^2 \\ [/tex]

[tex]\Rightarrow cos \varphi_1=\frac{U_R_1}{U}=...[/tex]

Tự làm tiếp cho [tex]cos \varphi_2[/tex]   ~O)