Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chipfire95 trong 11:23:24 AM Ngày 19 Tháng Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19511Tiêu đề: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chipfire95 trong 11:23:24 AM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị cực đại Uo vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch i1 = Iocos(100pit + pi/6) (A). Nếu ngắt bỏ tụ C thì cường độ dòng điện trong mạch là i2=Io[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(100pit - pi/3) (A). Điện áp 2 đầu đoạn mạch là:

A. u = Uocos(100pit) V
B. u = Uocos(100pit + pi/12) V
C. u = Uocos(100pit - pi/6) V
D. u = Uocos(100pit - pi/12) V

Em tìm kiếm thì thấy dạng này đa số toàn cho I1 = I2. Nhưng giờ gặp 1 câu nó là I căn 3. Mong các thầy giúp em  :)


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: waitingalove2007 trong 01:12:26 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị cực đại Uo vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch i1 = Iocos(100pit + pi/6) (A). Nếu ngắt bỏ tụ C thì cường độ dòng điện trong mạch là i2=Io[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(100pit - pi/3) (A). Điện áp 2 đầu đoạn mạch là:

A. u = Uocos(100pit) V
B. u = Uocos(100pit + pi/12) V
C. u = Uocos(100pit - pi/6) V
D. u = Uocos(100pit - pi/12) V

Em tìm kiếm thì thấy dạng này đa số toàn cho I1 = I2. Nhưng giờ gặp 1 câu nó là I căn 3. Mong các thầy giúp em  :)
Dòng điện trong 2 trường hợp vuông pha nên chọn A.


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Thuy203 trong 08:01:44 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
dadp án là gì vậy bạn, có phải là C không


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: leaflife trong 09:50:33 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2014
mình cũng ra C


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: superburglar trong 02:26:23 AM Ngày 20 Tháng Hai, 2014
mình cũng ra C
Theo mình bạn đầu tiên làm đúng rùi. Vẽ giản đồ tuy nhanh nhưng bài này nếu k vẽ cẩn thận sẽ dễ dẫn đến mạo nhận=> Hiểu sai bản chất bài toán.


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: chipfire95 trong 10:53:03 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2014
Đáp án là C ạ :D
Nhưng làm như thế nào để ra được?


Tiêu đề: Trả lời: 1 dạng quen của Dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:04:10 AM Ngày 21 Tháng Hai, 2014
Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị cực đại Uo vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch i1 = Iocos(100pit + pi/6) (A). Nếu ngắt bỏ tụ C thì cường độ dòng điện trong mạch là i2=Io[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(100pit - pi/3) (A). Điện áp 2 đầu đoạn mạch là:

A. u = Uocos(100pit) V
B. u = Uocos(100pit + pi/12) V
C. u = Uocos(100pit - pi/6) V
D. u = Uocos(100pit - pi/12) V

Em tìm kiếm thì thấy dạng này đa số toàn cho I1 = I2. Nhưng giờ gặp 1 câu nó là I căn 3. Mong các thầy giúp em  :)
*     [tex]\varphi _{1}-\varphi _{2}=\varphi _{i_{2}}-\varphi _{i_{1}}=-\frac{\Pi }{2}\Rightarrow \varphi _{2}=\varphi _{1}+\frac{\Pi }{2}\Rightarrow cos\varphi _{2}=-sin\varphi _{1}[/tex] (1)

*     [tex]\frac{cos\varphi _{1}}{cos\varphi _{2}}=\frac{Z_{2}}{Z_{1}}=\frac{I_{1}}{I_{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex] (2)

(1)[tex]\rightarrow[/tex](2) : [tex]-\frac{cos\varphi _{1}}{sin\varphi _{1}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi _{1}=-\frac{\Pi }{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow[/tex]     [tex]\varphi _{u}=\varphi _{1}+\varphi _{i_{1}}=-\frac{\Pi }{6}[/tex]  ~O) (Chọn C)