Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 12:21:26 AM Ngày 29 Tháng Mười, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18671Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng khó.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 12:21:26 AM Ngày 29 Tháng Mười, 2013
Bài toán
Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giống nhau bán kính 10cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,60 và 1,69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và cùng có bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là :
A. nt = nđ + 0,09
B. nđ = nt + 0,09
C. nđ = nt - 0,09
D. nt = nđ + 0,9

Em xin nhờ mọi người giúp em bài tập này, em xin cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 08:16:56 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Bài này đáp án đúng là A, ai có thể giải thích giúp em bài này dc không ạ?  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:46:53 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2013
Bài toán
Cho một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi giống nhau bán kính 10cm, chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính đối với tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,60 và 1,69. Để cho tiêu điểm ứng với các tia màu tím trùng với tiêu điểm ứng với các tia màu đỏ người ta ghép sát với thấu kính hội tụ nói trên một thấu kính phân kỳ có hai mặt giống nhau và cùng có bán kính là 10cm, nhưng thấu kính phân kỳ này làm bằng một loại thủy tinh khác. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là :
A. nt = nđ + 0,09
B. nđ = nt + 0,09
C. nđ = nt - 0,09
D. nt = nđ + 0,9

Em xin nhờ mọi người giúp em bài tập này, em xin cám ơn.

ghép thấu kính ta có công thức
[tex]\frac{1}{ft}=\frac{1}{f1t}+\frac{1}{f2t}[/tex]
==> [tex]\frac{1}{ft}=(nt-1)(2/R)+(nt'-1)/(-2/R)=(2/R)(nt-1+1-nt')[/tex]
==> [tex]1/ft=(2/R)(1,69-nt')[/tex]
[tex]\frac{1}{fd}=\frac{1}{f1t}+\frac{1}{f2t}[/tex]
==>[tex]1/fd=(nd-1)(2/R)+(nd'-1)/(-2/R)=(2/R)(nd-1+1-nt')[/tex]
==>[tex]1/fd=(2/R)(1,6-nd')[/tex]
gt ft=fd
==> [tex]1,6-nd'=1,69-nt' ==> nt'-nd'=0,09[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 12:17:43 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2013

==> [tex]\frac{1}{ft}=(nt-1)(2/R)+(nt'-1)/(-2/R)=(2/R)(nt-1+1-nt')[/tex]

==>[tex]1/fd=(nd-1)(2/R)+(nd'-1)/(-2/R)=(2/R)(nd-1+1-nt')[/tex]


Thầy quy đổi nhầm rồi. :D

Cho em hỏi công thức tính tiêu cự của TK hội tụ và TK phân kỳ có phải là như này không thầy?

[tex]\dfrac{1}{f_{hoitu}} = (n-1)\dfrac{2}{R}[/tex]

[tex]\dfrac{1}{f_{phanky}} = (1 - n)\dfrac{R}{2}[/tex]


Tại em thấy thầy làm theo công thức ấy. :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng khó.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:12:29 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013

==> [tex]\frac{1}{ft}=(nt-1)(2/R)+(nt'-1)/(-2/R)=(2/R)(nt-1+1-nt')[/tex]

==>[tex]1/fd=(nd-1)(2/R)+(nd'-1)/(-2/R)=(2/R)(nd-1+1-nt')[/tex]


Thầy quy đổi nhầm rồi. :D

Cho em hỏi công thức tính tiêu cự của TK hội tụ và TK phân kỳ có phải là như này không thầy?

[tex]\dfrac{1}{f_{hoitu}} = (n-1)\dfrac{2}{R}[/tex]

[tex]\dfrac{1}{f_{phanky}} = (1 - n)\dfrac{R}{2}[/tex]


Tại em thấy thầy làm theo công thức ấy. :)
CT tổng quát
1/f=(n/no-1)(1/R1+1/R2)
(no là chiết suấr môi trường, n là chiét suất TK)
(R>0 mặt lồi, R<0 mặt lõm)
TK PK có 2 mặt lõm.