Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: guitar1 trong 10:28:59 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17964Tiêu đề: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: guitar1 trong 10:28:59 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2013
một vật dao động điều hòa với phương trình  [tex]x=6cos(4\Pi t +\frac{\Pi}{3} ) cm[/tex] .Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t=2.125 đến t = 3s
A 38,42 cm
B 39,99 cm
C 39,80 cm
D không có đáp án 
 
mình đã thử vẽ hình làm nhưng kết quả nó ra không giống đáp án mong mọi người giúp mình


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:56:23 AM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
một vật dao động điều hòa với phương trình  [tex]x=6cos(4\Pi t +\frac{\Pi}{3} ) cm[/tex] .Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t=2.125 đến t = 3s
A 38,42 cm
B 39,99 cm
C 39,80 cm
D không có đáp án 
 
mình đã thử vẽ hình làm nhưng kết quả nó ra không giống đáp án mong mọi người giúp mình
em đưa cách làm lên rồi hỏi, không thấy ĐA nào hết thì là ĐA D còn gì nữa?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: guitar1 trong 03:42:06 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
t/T = 1.75
từ vị trí t=2.125 quay 1.75 vòng

vậy quãng đường [tex]S=4A+\frac{A\sqrt{3}}{2}+\frac{A}{2}[/tex]

em đã làm như cách trên nhưng kết quả nó không ra như đáp án ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: cuongthich trong 05:23:22 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
t/T = 1.75
từ vị trí t=2.125 quay 1.75 vòng

vậy quãng đường [tex]S=4A+\frac{A\sqrt{3}}{2}+\frac{A}{2}[/tex]

em đã làm như cách trên nhưng kết quả nó không ra như đáp án ạ
ta có t=t2-t1=0,875s=[tex]T+3T/4[/tex]
tại thời điểm t=2,125s x=-3cm và v>0   ----->S=4A+A/2+2A+A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2=44,19cmTiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: cuongthich trong 05:38:07 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
t/T = 1.75
từ vị trí t=2.125 quay 1.75 vòng

vậy quãng đường [tex]S=4A+\frac{A\sqrt{3}}{2}+\frac{A}{2}[/tex]

em đã làm như cách trên nhưng kết quả nó không ra như đáp án ạ
ta có t=t2-t1=0,875s=[tex]T+3T/4[/tex]
tại thời điểm t=2,125s x=-3cm và v>0   ----->S=4A+A/2+2A+A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2=44,19cm


thầy tính nhầm th sửa lại tỉ: cách giải của em đúng nhưng em tính nhầm s trong 0,75T
nhìn hình vẽ ta có S=[tex]4A+(A-\frac{A\sqrt{3}}{2})+2A+A/2=39,8cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: guitar1 trong 08:19:18 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2013
t/T = 1.75
từ vị trí t=2.125 quay 1.75 vòng

vậy quãng đường [tex]S=4A+\frac{A\sqrt{3}}{2}+\frac{A}{2}[/tex]

em đã làm như cách trên nhưng kết quả nó không ra như đáp án ạ
ta có t=t2-t1=0,875s=[tex]T+3T/4[/tex]
tại thời điểm t=2,125s x=-3cm và v>0   ----->S=4A+A/2+2A+A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2=44,19cm


thầy tính nhầm th sửa lại tỉ: cách giải của em đúng nhưng em tính nhầm s trong 0,75T
nhìn hình vẽ ta có S=[tex]4A+(A-\frac{A\sqrt{3}}{2})+2A+A/2=39,8cm[/tex]

thưa thầy đoạn [tex]A-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] có phải là do muốn tiến từ vị trí [tex]-A\sqrt{3}/2[/tex] đến vị trí cân bằng thì như thế không ạ

còn đoạn + 2A thì là vì đó là khi vật quay được nửa vòng nữa ạ
không biết em hiểu thế có đúng không ạTiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: cuongthich trong 07:09:26 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
t/T = 1.75
từ vị trí t=2.125 quay 1.75 vòng

vậy quãng đường [tex]S=4A+\frac{A\sqrt{3}}{2}+\frac{A}{2}[/tex]

em đã làm như cách trên nhưng kết quả nó không ra như đáp án ạ
ta có t=t2-t1=0,875s=[tex]T+3T/4[/tex]
tại thời điểm t=2,125s x=-3cm và v>0   ----->S=4A+A/2+2A+A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2=44,19cm


thầy tính nhầm th sửa lại tỉ: cách giải của em đúng nhưng em tính nhầm s trong 0,75T
nhìn hình vẽ ta có S=[tex]4A+(A-\frac{A\sqrt{3}}{2})+2A+A/2=39,8cm[/tex]

thưa thầy đoạn [tex]A-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] có phải là do muốn tiến từ vị trí [tex]-A\sqrt{3}/2[/tex] đến vị trí cân bằng thì như thế không ạ

còn đoạn + 2A thì là vì đó là khi vật quay được nửa vòng nữa ạ
không biết em hiểu thế có đúng không ạ


[tex]A-\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] là quảng đường vật đi từ [tex]\frac{-A\sqrt{3}}{2}[/tex] đến x=-A
em nhớ rằng vị trí x=[tex]\frac{A\sqrt{3}}{2}[/tex] là tính từ vị trí cân bằng đến x còn từ x ra biên ta lấy biên độ A trừ x như trên em ạ

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Xác định quãng đường
Gửi bởi: datstsl1 trong 04:10:55 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2013
thưa thầy nếu vậy thì A/2 sẽ là lúc vật tiến từ vị trí A/2 đến vị trí biên dương sau lần quay 2A đúng không ạ
 :P