Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 11:17:04 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17378Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Nogood trong 11:17:04 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 220 căn 2 cos ( 100 pi t)
RLC nối tiếp
R = 100 , L = (2 căn 3) / pi , C = 10^-4/ ( pi căn 3)
Trong 1 chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu mạch sinh công dương là?
Mong mọi ng giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: 10lyiq trong 11:39:30 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 220 căn 2 cos ( 100 pi t)
RLC nối tiếp
R = 100 , L = (2 căn 3) / pi , C = 10^-4/ ( pi căn 3)
Trong 1 chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu mạch sinh công dương là?
Mong mọi ng giải giúp

ZL=200[tex]\sqrt{3}[/tex]; ZC=100[tex]\sqrt{3}[/tex]
=>u sớm pha hơn i một góc [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]
mạch sinh công dương nên p=ui>0 hay u,i cùng dấu
Cho 2 vecto u và i quay 1 vòng trên giản đồ ta thấy những khoảng mà u,i cùng dấu cộng lại bằng góc [tex]\frac{4\pi }{3}[/tex]
suy ra thời gian sinh công dương trong 1 chu kì là [tex]\frac{2T }{3}[/tex]=[tex]\frac{1 }{75}[/tex] sTiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: AmiAiko trong 11:54:09 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2013
Ta viết được biểu thức của i:
[tex]i=\frac{11\sqrt{2}}{10}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})[/tex]
A=P.t
A>0 <=> P>0
P=u.i=[tex]242.[cos(200\pi t-\frac{\pi }{3})+cos\frac{\pi }{3}][/tex]
P>0 <=> [tex]cos(200\pi t-\frac{\pi }{3})>-cos\frac{\pi }{3}=-\frac{1}{2}[/tex]
Vẽ đường tròn lượng giác ra => [tex]t=\frac{2T}{3}[/tex]