Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:32:51 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16872Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 10:32:51 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 24 một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có cơ năng 1 J ,lực đàn hồi cực đại 10N .Khi vật qua VTCB có vận tốc v=40.pi cm/s . Tính quãng đường lớn nhất vật có thể đi được sau 0,75 s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:31:14 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 24 một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có cơ năng 1 J ,lực đàn hồi cực đại 10N .Khi vật qua VTCB có vận tốc v=40.pi cm/s . Tính quãng đường lớn nhất vật có thể đi được sau 0,75 s
W = [tex]kA^{2}/2[/tex]
Fmax = kA
Suy ra A = 20cm.
vmax = [tex]\omega A\rightarrow \omega =2\pi[/tex] hay T = 1s.
t/T = 3T/4 = T/2 + T/4
Quãng đường đi trong T/2 luôn bằng 2A.
Quãng đường max trong t/g 3T/4 = 2A + Smax(T/4)
Smax(T/4) = [tex]A\sqrt{2}[/tex]
Suy ra quãng đường max = 2A +  [tex]A\sqrt{2}[/tex]