Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 11:08:55 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16682Tiêu đề: bài dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 11:08:55 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Hai vật dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_{1}=4cos(4\pi t+\pi /3),x_{2}=4\sqrt{2}cos(4\pi t+\pi /12)[/tex]. Tính từ thời điểm t1 = 1/24 s đến thời điểm t2 = 1/3 s, thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm là bao nhiêu?
A. 1/3 s B. 1/8 s C. 1/6 s D. 1/12 s


Tiêu đề: Trả lời: bài dao động cơ cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:27:35 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Hai vật dao động điều hoà dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox sao cho không va vào nhau trong quá trình dao động. Vị trí cân bằng của hai vật đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là [tex]x_{1}=4cos(4\pi t+\pi /3),x_{2}=4\sqrt{2}cos(4\pi t+\pi /12)[/tex]. Tính từ thời điểm t1 = 1/24 s đến thời điểm t2 = 1/3 s, thời gian mà khoảng cách giữa hai vật theo phương Ox không nhỏ hơn 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm là bao nhiêu?
A. 1/3 s B. 1/8 s C. 1/6 s D. 1/12 s

khoảng cách giữa 2 vật là [tex]x_1x_2 = x_1 - x_2 = 4cos(4\pi t+\frac{5\pi }{6})[/tex]
Chuyển bài toán về dạng toán: từ thời điểm t1 đến t2, khoảng tgian để [tex]\left|x_1x_2 \right|>2\sqrt{3}[/tex] là bao nhiêu.

Sử dụng đường tròn, bạn sẽ tính ra đáp án C