Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: judares trong 03:05:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15739Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 03:05:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 24cm là hai tâm dao động phát đồng thời 2 sóng, với phương trình dao động lần lượt là [tex]u_{1}=-u_{2}= 3cos40\pi t[/tex] (cm), trong đó t đo bằng giây. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Sóng tạo ra là sóng ngang, lan truyền trong môi trường với tốc độ 1,2m/s. Số điểm dao động với biên độ [tex]3\sqrt{2}[/tex] cm trên đoạn nối A và B là?

Em làm ra là 16 điểm nhưng đáp án là 8. Mong thầy/cô và các bạn giúp đỡTiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:48:50 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
2 nguồn lệch pha
[tex][tex]2.3.cos(\frac{2\pi (d1-d2)}{\lambda}+\pi)= 3 \sqrt{2}[/tex]
[/tex]
[tex]cos(\frac{2\pi (d1-d2)}{\lambda}+\pi)= \frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{2\pi(d1-d2}{\lambda}+ \pi= \frac{\pi}{4}+ k2\pi[/tex]
[tex]k= \frac{d1-d2}{\lambda} + \frac{3}{8}[/tex]
[tex]\frac{-24}{6} + \frac{3}{8}\leq k\leq \frac{24}{6}+ \frac{3}{8}[/tex]
[tex]-3,6..\leq k\leq \4,3... \Rightarrow[/tex] có 8 giá trị của k


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: lina trong 06:12:43 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2013
2 nguồn lệch pha
[tex][tex]2.3.cos(\frac{2\pi (d1-d2)}{\lambda}+\pi)= 3 \sqrt{2}[/tex]
[/tex]
[tex]cos(\frac{2\pi (d1-d2)}{\lambda}+\pi)= \frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{2\pi(d1-d2}{\lambda}+ \pi= \frac{\pi}{4}+ k2\pi[/tex]
[tex]k= \frac{d1-d2}{\lambda} + \frac{3}{8}[/tex]
[tex]\frac{-24}{6} + \frac{3}{8}\leq k\leq \frac{24}{6}+ \frac{3}{8}[/tex]
[tex]-3,6..\leq k\leq \4,3... \Rightarrow[/tex] có 8 giá trị của k


cho t hỏi sao ko lấy cả nghiệm là [tex]-\frac{\pi }{4}+k2\pi[/tex]
[tex]-\frac{\pi }{4}+k2\pi[/tex]