Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jannuazai trong 08:22:27 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15393Tiêu đề: bài tập về con lắc lò xo, nhờ thầy cô và mọi người giúp
Gửi bởi: jannuazai trong 08:22:27 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100g tích điện q = 20  [tex]\mu[/tex]C và lò xo độ cứng k = 10 n/m. khi vật đang qua VTCB với vận tốc [tex]20\sqrt{3}[/tex] cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện một điện trường đều trong không gian xung quanh. biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ E = [tex]10^{4}[/tex] V/m. tính năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường.
cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo, nhờ thầy cô và mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:30 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013
một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100g tích điện q = 20  [tex]\mu[/tex]C và lò xo độ cứng k = 10 n/m. khi vật đang qua VTCB với vận tốc [tex]20\sqrt{3}[/tex] cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện một điện trường đều trong không gian xung quanh. biết điện trường cùng chiều dương của trục tọa độ và có cường độ E = [tex]10^{4}[/tex] V/m. tính năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường.
cảm ơn mọi người
+ Vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta L = qE/k = 2cm[/tex]
+ vận tốc trước và sau khi điện trường thiết lập là không đổi
+ vị trí vật  khi có ĐT thiết lập so với VTCB mới:  [tex]x = \Delta L = 2cm[/tex]
==> ĐLBTNL từ vị trí bắt đầu có E đến vị trí VTCB : [tex]1/2mv^2+1/2kx^2=1/2mvmax^2 ==> vmax = 40cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo, nhờ thầy cô và mọi người giúp
Gửi bởi: jannuazai trong 12:47:47 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
năng lượng bằng 8.10^3. Tks thầy


Tiêu đề: bài tập về con lắc lò xo.mong thầy cô và các bạn giải hộ.
Gửi bởi: tung12 trong 05:18:42 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng khối lượng m = 200 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực   không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là 2 N trong khoảng thời gian 0,1 s. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2;  2 = 10. Xác định tốc độ cực đại của vật sau khi lực   ngừng tác dụng?
A.  20picm/s   .   B.20pi căn2  cm/s.   C.25pi  cm/s.   D.40pi  cm/s.
mong dk sự giúp đỡ của m.n.!!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc lò xo.mong thầy cô và các bạn giải hộ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:31:30 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2013
Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nặng khối lượng m = 200 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì tác dụng một lực   không đổi dọc theo trục của lò xo và có độ lớn là 2 N trong khoảng thời gian 0,1 s. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2;  2 = 10. Xác định tốc độ cực đại của vật sau khi lực   ngừng tác dụng?
A.  20picm/s   .   B.20pi căn2  cm/s.   C.25pi  cm/s.   D.40pi  cm/s.
mong dk sự giúp đỡ của m.n.!!!

xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14450.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14450.0)