Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 11:07:50 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15104Tiêu đề: giúp em bài máy biến áp
Gửi bởi: msn trong 11:07:50 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2013
Câu 27: Một máy biến thế có lõi đối xứng gồm 3 nhánh có tiết diện như nhau. Hai cuộn dây được mắc vào hai trong ba nhánh. Nếu mắc một cuộn dây vào hiệu điện thế  xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra sẽ khép kín và chia đều cho hai nhánh còn lại. Mắc cuộn thứ 1 vào hiệu điện thế  hiệu dụng  U1 = 40 V thì ở cuộn 2 để hở có một hiệu điện thế  U2.. Nếu mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế  U2 thì ở cuộn 1 để hở sẽ có hiệu điện thế bằng
A. 40 V.   B. 80 V.   C. 10 V.   D. 20 V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài máy biến áp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:11:27 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
Câu 27: Một máy biến thế có lõi đối xứng gồm 3 nhánh có tiết diện như nhau. Hai cuộn dây được mắc vào hai trong ba nhánh. Nếu mắc một cuộn dây vào hiệu điện thế  xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra sẽ khép kín và chia đều cho hai nhánh còn lại. Mắc cuộn thứ 1 vào hiệu điện thế  hiệu dụng  U1 = 40 V thì ở cuộn 2 để hở có một hiệu điện thế  U2.. Nếu mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế  U2 thì ở cuộn 1 để hở sẽ có hiệu điện thế bằng
A. 40 V.   B. 80 V.   C. 10 V.   D. 20 V
Nguyên tắc máy BA n nhánh thì ta luôn có:
 [tex] \frac{U_1}{N_1}=(n-1).\frac{U_2}{N_2}=(n-1).\frac{U_3}{N_3}=...=(n-1).\frac{U_{n-1}}{N_{n-1}}[/tex]
CM:
(Từ thông qua 1 vòng cuộn SC sẽ chia đều cho (n-1) nhánh còn lại)
Do vậy: [tex]\Phi_1=(n-1)\Phi_2=(n-1)\Phi_3....=(n-1)\Phi_{n-1} [/tex]
==> [tex]\Phi_1'(t)=(n-1)\Phi_2'(t)=(n-1)\Phi_3'(t)=....=(n-1)\Phi_{n-1}'(t)[/tex]
==> [tex] \frac{U_1}{N_1}=(n-1).\frac{U_2}{N_2}=(n-1).\frac{U_3}{N_3}=...=(n-1).\frac{U_{n-1}}{N_{n-1}}[/tex]
Áp dụng vào bài trên:
Th1: [tex]\frac{40}{N_1}=2.\frac{U_2}{N_2}(1)[/tex]
Th2: [tex]\frac{U_2}{N_2}=2. \frac{U_1}{N_1} (2)[/tex]
Từ 1 và 2 ==>  [tex]\frac{40}{2N_1}=2. \frac{U_1}{N_1} ==>U_1=10[/tex]
P/S: Loại máy biến áp này trong CT không có học, nên những loại toán thế này theo thầy BGD không ra đâu, nhưng để biết thêm cũng tốt


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài máy biến áp
Gửi bởi: msn trong 10:19:55 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2013
dạ, cảm ơn thầy. dại hoc mà ra thế này thì chết chắc thầy nhỉ