Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: b0yv1p0nljn3 trong 08:06:03 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14383Tiêu đề: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: b0yv1p0nljn3 trong 08:06:03 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
một điểm A trên vành của một bánh xe bán kính R=0,5m. Bánh xe lăn không trượt trên một mặt phẳng ngang với vận tốc không đổi v=1m/s. Hãy xđ:
a. mô đun và hướng của vecto gia tốc A.
b. quãng đường A đi được giữa hai lần liên tiếp nó tiếp xúc với mặt phẳng ngang.
c. viết pt chuyển động


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:15:42 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
một điểm A trên vành của một bánh xe bán kính R=0,5m. Bánh xe lăn không trượt trên một mặt phẳng ngang với vận tốc không đổi v=1m/s. Hãy xđ:
a. mô đun và hướng của vecto gia tốc A.
b. quãng đường A đi được giữa hai lần liên tiếp nó tiếp xúc với mặt phẳng ngang.
c. viết pt chuyển động
a/ gia tốc trên A gồm att và aht
Chọn hệ quy chiếu gắn vào bánh xe,
[tex]aht=v^2/R[/tex]
att=0 (do quay đều)
==> aA là aht
b/ 2 lần A tiếp xúc MP ngang tương đương bánh quay 1 vòng ==> [tex]S=2\pi.R[/tex]
c/ Phương trình chuyển động
[tex]\alpha = \omega.t[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: b0yv1p0nljn3 trong 07:37:57 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
ở câu b và câu c em thấy điểm A sẽ có tâm quay tức thời so vs mặt đất là điểm tiếp xuc của vành bánh xe và mặt đất nên quảng đường của nó sẽ khác đi chứ thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:04:46 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
ở câu b và câu c em thấy điểm A sẽ có tâm quay tức thời so vs mặt đất là điểm tiếp xuc của vành bánh xe và mặt đất nên quảng đường của nó sẽ khác đi chứ thầy.
do ta xét trong hệ quy chiếu gắn vào xe nên quãng đường là 1 vòng.
Nếu chọn Hqc gắn vào đất ==> thì quảng đường còn tính đến quãng đường trục xe đi được
==> S=2xCV
và do vậy phương trình chuyển động cũng thay đổi luôn
[tex](x-v.t)^2+y^2=R^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: b0yv1p0nljn3 trong 10:51:24 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
trong bài tập trên họ có cho đáp án là
a/ s = 8R = 4,0m.
b/ x = v.t +R.sin([tex]\frac{v}{R}t[/tex]); y = R( 1 - cos([tex]\frac{v}{R}t[/tex])). quỹ đạo là đường xycloid

ở đây họ xét như thế nào vậy thầy??? em suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:18:49 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
ở câu b và câu c em thấy điểm A sẽ có tâm quay tức thời so vs mặt đất là điểm tiếp xuc của vành bánh xe và mặt đất nên quảng đường của nó sẽ khác đi chứ thầy.
do ta xét trong hệ quy chiếu gắn vào xe nên quãng đường là 1 vòng.
Nếu chọn Hqc gắn vào đất ==> thì quảng đường còn tính đến quãng đường trục xe đi được
==> S=2xCV
và do vậy phương trình chuyển động cũng thay đổi luôn
[tex](x-v.t)^2+y^2=R^2[/tex]
Tách phương trình trên ra 2 thành phần x và y nhé, em xem hình
[tex]x = xg + cos(\alpha).R[/tex]
[tex]y= sin(\alpha)R[/tex]
vì xe lăn không trượt nên tốc độ trên vành bằng chuyển động tịnh tiến khối tâm
==> [tex]\alpha = \omega.t = \frac{v}{R}.t[/tex]
==> [tex]x=v.t + cos(\frac{vt}{R}).R[/tex]
==> [tex]y= sin(\frac{vt}{R})R[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cơ học vật rắn cần giải đáp.
Gửi bởi: b0yv1p0nljn3 trong 06:11:11 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
dạ em hiểu rồi thầy. cảm ơn thầy đã quan tâm tới bài viết của em.