Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 04:31:02 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10915Tiêu đề: Công thức tính diện tich tam giác
Gửi bởi: qvd4081 trong 04:31:02 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
[tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex][tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex]
   Mọi người ai chứng minh được công thưc này không , giúp vớiTiêu đề: Trả lời: Công thức tính diện tich tam giác
Gửi bởi: hoathekiet trong 07:51:07 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
[tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex][tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex]
   Mọi người ai chứng minh được công thưc này không , giúp với


Bài này có nhiều cách làm. Mình đóng góp cách làm rất ngắn (chưa chắc hay nhất  :x )
Giả sử mp đang xét là mp Oxy trong hệ trục không gian Oxyz.
Do đó [tex]\vec{AB}=(a_1,a_2,0),\vec{AC}=(b_1,b_2,0)\Rightarrow [\vec{AB},\vec{AC}]=(0,0,a_1b_2-a_2b_1)[/tex]
Khi đó: [tex]S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|[\vec{AB},\vec{AC}] \right| = \frac{\left|a_1b_2-a_2b_1 \right|}{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Công thức tính diện tich tam giác
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:07:35 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2012
[tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex][tex]AB^{\rightarrow } ( a1,a2 ) và AC^{\rightarrow } = (b1,b2 ) \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{\left|a1.b2-a2.b1 \right|}{2.}[/tex]
   Mọi người ai chứng minh được công thưc này không , giúp vớiCông thức này có được áp dụng vào làm bai thi không nhỉ ?