Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:54:04 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10667Tiêu đề: Sóng âm và sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:54:04 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Trong giao thoa ánh sáng của Y-Âng, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng tăng liên tục từ [tex]\lambda _{t}[/tex] đến [tex]\lambda _{d}[/tex] ([tex]\lambda _{t},\lambda _{d}[/tex] có khoảng vân lần lượt là [tex]i_{t}[/tex] và [tex]i_{d}[/tex]). Tổng khoảng cách của những khoảng trên màn mà trên đó thoả mãn tại một điểm luôn có bức xạ tạo vân sáng bậc 4 và bậc 5 nhưng không có bức xạ tạo vân sáng bậc 6 là:
[tex]A.2i_{d}[/tex]
[tex]B.i_{t}[/tex]
[tex]C.2i_{t}[/tex]
[tex]D.3i_{d}[/tex]

Câu 2. Trên một đoạn đường thẳng AB có bố trí hai loa phóng thanh tại A và B. Một người ở trên đoạn đường này ở vị trí thứ nhất nghe âm thanh từ loa A trước loa B là 2 giây, đến vị trí thứ hai lại nghe âm thanh từ loa B trước loa A là 3 giây. Biết vị trí một và vị trí hai cách nhau 0,825 km, âm phát ra từ A và B coi như đồng thời. Tốc độ truyền âm trong không khí giữa A và B là:
A. 660m/s   
B. 680m/s   
C. 340m/s   
D. 330m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm và sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 05:00:04 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 2. Trên một đoạn đường thẳng AB có bố trí hai loa phóng thanh tại A và B. Một người ở trên đoạn đường này ở vị trí thứ nhất nghe âm thanh từ loa A trước loa B là 2 giây, đến vị trí thứ hai lại nghe âm thanh từ loa B trước loa A là 3 giây. Biết vị trí một và vị trí hai cách nhau 0,825 km, âm phát ra từ A và B coi như đồng thời. Tốc độ truyền âm trong không khí giữa A và B là:
A. 660m/s   
B. 680m/s   
C. 340m/s   
D. 330m/s
Làm bài dễ trước !
Đặt AB = a
Gọi x là khoảng cách từ vị trí thứ nhât đến A => khoảng cách đến B là a - x
 theo đề bài ta có : [tex]\frac{x}{v} = \frac{a-x}{v}-2 <=> 2x -a = -2v[/tex]  (1)
Gọi y là khoảng cách từ vị trí thứ hai đến A => khoảng cách đến B là a - y
 theo đề bài ta có : [tex]\frac{y}{v} = \frac{a-y}{v}+3 <=> 2y -a = 3v[/tex]  (2)
Mà hai vị trí này cách nhau 0,825 Km = 825m => y - x =825 <=> y = x +825 (3)
Thế (3) vào (2) ta được : 2x - a = 3v - 1650 (4)
Từ (2) và (4) suy ra : v = 330 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng âm và sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 05:09:22 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Trong giao thoa ánh sáng của Y-Âng, ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng tăng liên tục từ [tex]\lambda _{t}[/tex] đến [tex]\lambda _{d}[/tex] ([tex]\lambda _{t},\lambda _{d}[/tex] có khoảng vân lần lượt là [tex]i_{t}[/tex] và [tex]i_{d}[/tex]). Tổng khoảng cách của những khoảng trên màn mà trên đó thoả mãn tại một điểm luôn có bức xạ tạo vân sáng bậc 4 và bậc 5 nhưng không có bức xạ tạo vân sáng bậc 6 là:
[tex]A.2i_{d}[/tex]
[tex]B.i_{t}[/tex]
[tex]C.2i_{t}[/tex]
[tex]D.3i_{d}[/tex]
Phần quang phổ mà mỗi điểm luôn có bức xạ tạo vân sáng bậc 4 và bậc 5 nhưng không có bức xạ cho vân sáng bậc 6 = phần giao giữa quang phổ bậc 4 và bậc 5 nhưng bỏ đi phần giao với quang phổ bậc 6
  => có khoảng cách là 6[tex]i_{t}[/tex] -5[tex]i_{t}[/tex] = [tex]i_{t}[/tex]
Nhưng do trường giao thoa có tính đối xứng nên tổng khoảng cách là : 2[tex]i_{t}[/tex] => đáp án C