Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhanh.1148 trong 08:50:10 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10622Tiêu đề: cần giúp bài tập máy biến áp có điện trở .
Gửi bởi: minhanh.1148 trong 08:50:10 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
một máy hạ thế có tỉ số vòng của 2 cuộn dây là K=2. cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là
r1=3,6 và r2=1,6. hai đầu cuộn thứ cấp gắn với điện trở R=10. bỏ qua hao phí của PHUCO. nếu mắc hai đầu cuộn sơ cấp điện áp có giá trị hiệu dụng U=220V. tính hiệu suất của máy biến áp.
  A 80%             B 90%         C 100%     D 95%

MỌi người giúp em luôn phương pháp để giải các dạng bài tập thế này, còn vài ngày nữa mà lơ mơ quá!


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài tập máy biến áp có điện trở .
Gửi bởi: traugia trong 03:02:03 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2012
một máy hạ thế có tỉ số vòng của 2 cuộn dây là K=2. cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là
r1=3,6 và r2=1,6. hai đầu cuộn thứ cấp gắn với điện trở R=10. bỏ qua hao phí của PHUCO. nếu mắc hai đầu cuộn sơ cấp điện áp có giá trị hiệu dụng U=220V. tính hiệu suất của máy biến áp.
  A 80%             B 90%         C 100%     D 95%

MỌi người giúp em luôn phương pháp để giải các dạng bài tập thế này, còn vài ngày nữa mà lơ mơ quá!
Cuộn dây sơ cấp đóng vai trò là máy thu, cuộn thứ cấp đóng vai trò là nguồn điện
    [tex]u_{1} = e_{1}+i_{1}r_{1}[/tex]  và  [tex]u_{2} = e_{2} - i_{2}r_{2}[/tex]
Mặt khác do bỏ qua hao phí do dòng phucô nên công suất cảm ứng ko đổi nên :
       p1 = p2 <=> e1i1 = e2i2
   <=> [tex]\frac{e_{1}}{e_{2}}=\frac{i_{2}}{i_{1}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = 2[/tex]
 =>[tex]i_{1}=\frac{i_{2}}{2}[/tex]   (1)
 Mạch thứ cấp chỉ có điện trở nên: [tex]i_{2}=\frac{u_{2}}{R}[/tex]  
 và [tex]e_{1}=2e_{2}[/tex]  
 <=>  [tex]u_{1} - i_{1}r_{1}=2(u_{2} + i_{2}r_{2})[/tex]  
 <=> [tex]u_{1} - \frac{u_{2}}{2R}r_{1} = 2u_{2} +2 \frac{u_{2}}{R}r_{2}[/tex]
 <=> [tex]u_{1} = \frac{u_{2}}{2R}r_{1} + 2u_{2} +2 \frac{u_{2}}{R}r_{2}[/tex]
 <=> [tex]u_{1} =(\frac{r_{1}}{2R} + 2 +\frac{2}{R}r_{2})u_{2}[/tex]
 <=> [tex]u_{1} =2,5u_{2}[/tex]   (2)
 Từ (1) và (2) ta có
Hiệu suất của MBA là : [tex]H = \frac{u_{2}i_{2}}{u_{1}i_{1}} = 0,8 = 80[/tex]%