Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: levankien94 trong 09:36:31 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10333Tiêu đề: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: levankien94 trong 09:36:31 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
con lắc lò xo được bố trí nằm ngang, một đầu gắn vào điểm H cố định, đầu còn lại gắn với hệ 2 vat m1 và m2. Lực tương tác cục đại giữa 2 vật m1 và m2 là 8N và khoảng thời gian ngắn nhat giữa 2 lần điểm h chịu  lực tác dụng 4[tex]\sqrt{}3[/tex] là 0.2s. Tính chu kỳ dao động của hệ


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 10:10:34 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
con lắc lò xo được bố trí nằm ngang, một đầu gắn vào điểm H cố định, đầu còn lại gắn với hệ 2 vat m1 và m2. Lực tương tác cục đại giữa 2 vật m1 và m2 là 8N và khoảng thời gian ngắn nhat giữa 2 lần điểm h chịu  lực tác dụng 4[tex]\sqrt{}3[/tex] là 0.2s. Tính chu kỳ dao động của hệ
F max = 8N, F = 4[tex]\sqrt{}3[/tex] => vật đang ở vị trí A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2
mà khoảng thời gian ngắn nhat giữa 2 lần điểm h chịu lực tác dụng 4[tex]\sqrt{}3[/tex] là 0.2s cũng có nghĩa là khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần vật đạt vị trí A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2 
 nên 0,2 = T/6
=> T = 1,2s


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: amy.nt trong 10:33:18 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Giúp em với
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, có k=100N/m. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Chiều dương hướng từ trên xuống dưới. Kéo vật nặng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng 5căn2 và truyền cho nó vận tốc 20picăn2 cm/s theo chiều từ trên xuống dưới thì vật nặng dao động điều hòa với tần số 2Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, g=10m/sbình phương, pi bình phương=10.
a, tính khối lượng và viết phương trình dao động.
b, tính vận tốc của vật lúc có li độ x=5cm và vmax


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: ankenz trong 10:50:44 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Giúp em với
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, có k=100N/m. Chọn trục tọa độ thẳng đứng, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Chiều dương hướng từ trên xuống dưới. Kéo vật nặng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng 5căn2 và truyền cho nó vận tốc 20picăn2 cm/s theo chiều từ trên xuống dưới thì vật nặng dao động điều hòa với tần số 2Hz. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, g=10m/sbình phương, pi bình phương=10.
a, tính khối lượng và viết phương trình dao động.
b, tính vận tốc của vật lúc có li độ x=5cm và vmax
từ f=2hz~~> [tex]\omega =4\pi[/tex]
AD ct [tex]A^{2}=x^{2}+ (\frac{v^{2}}{\omega ^{2}})[/tex] (1)
tính ra A=10cm
ban đầu vật ở vị trí 5 căn 2 =[tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex], chuyển động lên trên theo chiều âm nên
phương trình dao động:
x=10cos(4pit+pi/4)
với A=10,x=5 thế vào pt 1 tính được v
vmax=A.omega


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: levankien94 trong 11:53:07 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
con lắc lò xo được bố trí nằm ngang, một đầu gắn vào điểm H cố định, đầu còn lại gắn với hệ 2 vat m1 và m2. Lực tương tác cục đại giữa 2 vật m1 và m2 là 8N và khoảng thời gian ngắn nhat giữa 2 lần điểm h chịu  lực tác dụng 4[tex]\sqrt{}3[/tex] là 0.2s. Tính chu kỳ dao động của hệ
F max = 8N, F = 4[tex]\sqrt{}3[/tex] => vật đang ở vị trí A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2
mà khoảng thời gian ngắn nhat giữa 2 lần điểm h chịu lực tác dụng 4[tex]\sqrt{}3[/tex] là 0.2s cũng có nghĩa là khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần vật đạt vị trí A[tex]\sqrt{3}[/tex]/2 
 nên 0,2 = T/6
=> T = 1,2s
theo mình thì 8N là lực tương tác cực đại giữa  2 vật. Còn lực phục hồi cực đại thì mình tính như sau:
+ xét vật m2 : amax= Ftt/m2=8/m2
+ Fphmax= amax * (m1+m2)= 8(m1+m2)/m2
nếu tính như trên thì ko tính được kết quả cụ thể
Mình làm như trên đúng hay sai. Nhờ các bạn cho ý kiến
thank all

 


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:41:24 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
@levankien94: chuẩn!


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: levankien94 trong 12:46:12 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
vậy theo bạn yumi thì bài này cũng ko tính cụ thể được đúng ko


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:07:59 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
em ngj tek. K cko kl cụ tkể của m1,m2 mà ak.


Tiêu đề: Trả lời: một bài dao động cần giải đáp
Gửi bởi: levankien94 trong 01:48:17 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
em ngj tek. K cko kl cụ tkể của m1,m2 mà ak.

cảm ơn bạn nhiều