Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án

FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án

* HOÀNG SƯ ĐIỂU - 1,996 lượt tải

Chuyên mục: Dòng điện xoay chiều

Để download tài liệu FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
12 Đang tải...
Chia sẻ bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU
Ngày cập nhật: 12/12/2018
Tags: FULL cực trị, R-L-C thay đổ,i kèm đáp án
Ngày chia sẻ:
Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU
Phiên bản 1.0
Kích thước: 496.82 Kb
Kiểu file: docx

2 Bình luận

  • Tài liệu FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

CỰC TRỊ MẠCH R-L-C

(Dành cho nhóm cơ bản ).

1.R thay đổi

ĐH (2008). Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với

) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó

A.

.B.

.C.

D. R0 =

Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm 0,2/

(H), tụ điện có điện dung 0,1/

(mF) và biến trở R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có tần số f (f < 100 Hz). Thay đổi R đến giá trị 190

thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị f là

A. 25 Hz.B. 40 Hz.C. 50 Hz.D. 80 Hz

Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ C = 50/

(

F) cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,8/

(H) và biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100πt (V) (t đo bằng giây). Để công suất tiêu thụ của mạch cực đại thì giá trị của biến trở và công suất cực đại là

A. 120 Ω và 250 W.B. 120Ω và 250/3 W.C. 120 Ω và 500/3 W.D. 280 Ω và 250

(ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100

. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là

A. R1 = 50

, R2 = 100

.B. R1 = 40

, R2 = 25

C. R1 = 50

, R2 = 200

.D. R1 = 25

, R2 = 10

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện. Thay đổi R thì mạch tiêu thụ cùng một công suất ứng với hai giá trị của biến trở là R1 = 90

và R2 = 160

. Hệ số công suất của mạch AB ứng với R1 và R2 lần lượt là ?

A. 0,6 và 0,75.B. 0,6 và 0,8C.0,8 và 0,6.D. 0,75 và 0,6

Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R = 24

thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại là 300 W. Khi để biến trở ở giá trị 18

hoặc 32

thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và giá trị đó bằng?

A. 288 W.B. 144 W.C. 240 W.D. 150 W.

Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 200

và tụ điện có dung kháng 100

. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 100

cos100

t (V). Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch 40 W.

A. 100

hoặc 150

.B. 100

hoặc 50

.C. 200

hoặc 150

D. 200

hoặc 50

.

Một mạch điện gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = 100

cos100πt (V). Khi để biến trở ở giá trị R1 hoặc R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Nếu R1 + R2 = 100

thì giá trị công suất đó bằng

A. 50 W.B. 200 W.C. 400 W.D. 100 W.

(CĐ2010) Đặt điện áp u = U0cos

t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20

và R2 = 80

thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là

A. 400 V.B. 200 V.C. 100 V.D. 100

V.

(Chuyên Lê Hồng Phong. Nam Định). Đặt hiệu điện thế xoay chiều

(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi được. Thay đổi R thì giá trị công suất cực đại của mạch P = 300 W. Tiếp tục điều chỉnh R thì thấy với hai giá trị của điện trở R1 và R2 mà R1 = 0,5625 R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Giá trị của R1 là

A. 18 ΩB. 28 ΩC. 32 ΩD. 20 Ω

Một mạch điện AB gồm một tụ điện C, một cuộn cảm L thuần cảm kháng và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120

cos120

t (V). Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở: R1 = 18

và R2 = 32

thì công suất tiêu thụ trên AB là như nhau. Công suất của đoạn mạch AB không thể nhận giá trị

A. P = 72 W.B. P = 288 W.C. P = 144 W.D. P = 576 W.

Mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1 = 45

hoặc R2 = 80

thì mạch tiêu thụ công suất đều bằng 80 W. Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng

A. 250 W.B.

W.C. 100 W.D. 250/3 W.

Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R = 24

thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại là 300 W. Khi để biến trở ở giá trị 18

hoặc 32

thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và giá trị đó bằng

A. 288 W.B. 144 W.C. 240 W.D. 150 W.

Cho mạch điện có 2 phần tử mắc nối tiếp là tụ C và biến trở R. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện qua mạch ứng với các giá trị

của R là

. Biết

. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là 150 V. Gọi P1 và P2 là công suất của mạch ứng với R1 và R2. Tính P1 và P2.

A. P1 = 40 W; P2 = 40 W.B. P1 = 50 W; P2 = 40 W.

C. P1 = 40 W; P2 = 50 W.D. P1 = 30 W; P2 = 30 W.

right22226

Hình A1

B

A

L

C

R

P

max

100

P(W)

R(Ω)

0

120

200

00

Hình A1

B

A

L

C

R

P

max

100

P(W)

R(Ω)

0

120

200

(Chuyên Lương Thế Vinh- Đồng Nai 2017-2018). Cho mạch điện như hình A1, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức

với U không đổi nhưng f có thể thay đổi được. Trên hình A2, ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch theo R là đường liền nét khi f = f1 và là đường đứt nét khi f = f2. Giá trị của Pmax gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 280 WB. 140 W

C. 130 WD. 260 W.

2. Cực trị liên quan đến L thay đổi

Cho mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L thay đổi và tụ điệnC. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Khi UL cực đại, cảm kháng ZL có giá trị là

A.ZL = R2+ZC2ZCB.ZL = R + ZCC.ZL =R2+ZC2ZCD.ZL = R

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 503Ω, C = 2.10-4πF, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 1002cos(100πt + π6) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Giá trị đó bằng

A.100 V. B.2003 V. C.1003V. D.2003 V

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = 10-4πF, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị lớn nhất, giá trị đó bằng

A.1002V. B.502 V. C.503V. D.200 V

Một doạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng bằng điện trở và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz. Điều chỉnh L để điện áp giữa hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị của L là

A.L = 12πH.B.L = 2πH.C.L = 12π H.D.L = 1πH.

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được; điện trở R = 100 Ω; điện dung C = 10-4πF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có U = 1002 V và tần số f = 50 Hz. Khi UL cực đại thì L có giá trị

A.L = 2πH.B.L = 1πH.C.L = 12π H.D.L = 3πH.

Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, điện áp hai đầu mạch điện là u = 2002cos(100πt - π/6) V, điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có C = 50π(μF). Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm của cuộn dây và giá trị cực đại đó sẽ là

A.L = 2510πH, UL max= 447,2V.B.L = 2,510π H, UL max= 447,2V.

C.L = 2510πH, UL max= 632,5V.D.L = 50π H, UL max= 447,2V.

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R =100Ω, C = 10-4π F, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là

A.100 W. B.1003W. C.503W. D.200 W

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 503Ω, C = 2.10-4πF, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 1002cos(100πt + π6) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ của mạch là

A.1003 W. B.1003W. C.503W. D.503 W

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 503Ω, C = 2.10-4πF, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 1002cos(100πt + π6) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Hệ số công suất của mạch khi đó bằng

A.12B.

.C.22D.0,59

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 503Ω, C = 2.10-4πF, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 1002cos(100πt + π6) V. Điều chỉnh L điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị lớn nhất. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch khi đó ?

A.i = 2cos(100πt - π6) A B.i = 23cos(100πt - π6) A

C.i = 63cos(100πt - π6) A D.i = 62cos(100πt - π6) A

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u = 5010cos(100πt) V. Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là ULmax thì UC = 200 V. Giá trị ULmax là

A.150 V. B.300 V. C.100 V. D.250 V.

Đặt điện áp xoay chiều u = U2cos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 125 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 80 V. Giá trị của U là

A.100 V. B.75 V. C.60 V. D.80 V.

(ĐH-2011): Đặt điện áp xoay chiều u = U2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là

A.80 V. B.136 V. C.64 V. D.48 V.

Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 2002cos100πt (V). Điều chỉnh L = L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại và gấp đôi điện áp hiệu dụng trên điện trở R khi đó. Sau đó điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng trên R cực đại, thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

A.100 V. B.300 V. C.200 V. D.150 V.

Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC có L thay đổi được. Khi L = L1 và L = L2 thì công suất tỏa nhiệt trong mạch không thay đổi. Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau?

A.UL1+ UL2= UR+ UCB.UL1UL2=(UR+ UC)2

C.UL1 + UL2 = 2UCD.UL1UL2 = UC2

(CĐ-2012): Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 và φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mặt bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch giá trị cực đại thì giá trị của L bằng

A.12 (L1 + L).B.L1L2L1+L2 C.2L1L2L1+L2D.2(L1 + L2).

Cho đoạn mạch RLC có L thay đổi được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f. Khi

hoặc

thì hiệu điện thế trên cuộn dây thuần cảm này là như nhau. Muốn hiệu điện thế trên cuộn dây đạt cực đại thì L phải bằng bao nhiêu?

A. L=

HB. L =

HC. L =

H.D. L =

H.

Mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R,L,C trong đó L thuần cảm thay đổi được có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch không đổi. Khi chỉnh L đến giá trị L = Leq \l(\o\ac( ,1)) và L = Leq \l(\o\ac( ,2)) thì mạch có cùng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm như nhau. Vậy khi chỉnh L = Leq \l(\o\ac( ,3)) ta được mạch có hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm cực đại. Mối quan hệ giữa Leq \l(\o\ac( ,1)), Leq \l(\o\ac( ,2)), Leq \l(\o\ac( ,3)) là

A.Leq \l(\o\ac( ,3)) = eq \l(\r(,Leq \l(\o\ac( ,1))Leq \l(\o\ac( ,2))))B.eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,3))eq \l(\o\ac(2, )))) = eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,2))eq \l(\o\ac(2, )))) + eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,3))eq \l(\o\ac(2, ))))C. eq \s\don1(\f(2,Leq \l(\o\ac( ,3)))) = eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,2)))) + eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,1))))D. eq \s\don1(\f(2,Leq \l(\o\ac( ,3))eq \l(\o\ac(2, )))) = eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,2))eq \l(\o\ac(2, )))) + eq \s\don1(\f(1,Leq \l(\o\ac( ,3))eq \l(\o\ac(2, ))))

Đặt điện áp xoay chiều

(V) (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung

và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Nếu L = L1 hoặc L = L2 = 3L1 thì cường độ hiệu dụng qua mạch như nhau. Trị số L1 là

A.

(H).B.

(H).C.

(H).D.

(H).

Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp. R và C không đổi; L thuần cảm và thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức

. Thay đổi L, khi L = L1 =

(H) và khi L = L2 =

(H) thì mạch điện có cùng công suất P = 200 W. Giá trị R bằng

A. 50

.B. 150

.C. 20

.D. 100

.

Cho mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Có hai giá trị khác nhau của L là

(H) và

(H) thì dòng điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng giá trị tức thời có pha ban đầu hơn kém nhau

. Giá trị của R và ZC lần lượt là

A. 100

.B. 100

.C. 100

và 200

.D. 200

.

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị 1/5π H hoặc 4/5π H thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau và lệch pha nhau 2π/3. Giá trị của R bằng

A. 30 ΩB.

Ω.C.

Ω.D. 40 Ω.

Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có dung kháng 60

và điện trở thuần 20

. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 20

cos100

t (V). Khi cảm kháng bằng ZL thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị ZL và ULmax lần lượt là

A. 200/3

và 200 (V).B. 200/3

và 100 (V).C. 200

và 200 (V).D. 200

và 200 (V)

(ĐH-2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100

t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là

A. 80 V.B. 136 V.C. 64 V.D. 48 V

Cho mạch điện xoay chiều L, R, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được). Điều chỉnh L để ULmax thì

V. Lúc này, khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là

V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa RC là

V.Tính trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB.

A. 100

V.B. 615 V.C. 200 V.D. 300V

Đặt điện áp u = 100

cos

t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết hệ số công suất đoạn RC là 0,8. Khi L thay đổi thì ULmax bằng

A. 100 (V).B. 150 (V).C. 300 (V).D. 125 (V).

Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp uRC lệch pha với dòng điện là

. Điều chỉnh L để u sớm hơn i là

thì UL bằng

A. 100 (V).B. 150 (V).C. 300 (V).D. 73,2(V).

Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100

t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 120

, tụ điện có điện dung C = 1/(9

) mF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnhL = L1 thì ULmax. Giá trị nào của L sau đây thì UL = 0,99ULmax

A.

B.

C.

D.

Đặt điện áp ổn định vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh R,LC có L thay đổi được. Khi L = L0 thì công suất của mạch đạt cực đại và bằng 200 W thì khi đó UL =2U. Khi điều chỉnh L đến giá trị để hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm có giá trị lớn nhất thì khi đó công suất đó là

A. 180 WB. 160WC. 150WD. 120W

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng 15

và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để cảm kháng lần lượt là ZL = ZL1 và ZL = ZL2 thì mạch tiêu thụ công suất như nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm khi ZL = ZL1 gấp hai lần khi ZL = ZL2. Giá trị ZL1 bằng

A. 50

.B. 150

.C. 20

.D. 10

.

48101258699500 Đặt một điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Cho biết

, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là

A. 100 Ω.B. 100

Ω.

C. 200 Ω.D. 150 Ω.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC (L thay đổi được) mắc nối tiếp một điện áp

. Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị

thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại, lúc đó công suất của đoạn mạch bằng 200W. Khi

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng 200V. Tụ điện có điện dung C bằng

A.

.B.

C.

.D.

.

3. Cực trị liên quan đến C thay đổi

Cho mạch điện RLC có L = 1,4π H, R = 50 Ω, điện dung của tụ điện C có thể thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u =1002cos100πt V. Giá trị của C để điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ là cực đại là

A.C = 20 (μF). B.C = 30 (μF). C.C = 40 (μF). D.C = 10 (μF).

Mạch điện nối tiếp gồm R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu là U ổn định, tần số f. Thay đổi C để UC cực đại, giá trị cực đại của UC là

A.UC max = UR2+ZL22RB.UC max = UR2+ZL2ZLC.UC max = U0R2+ZL22RD.UC max = UR2+ZL2R

Cho mạch điện RLC có R = 100Ω, L = 3πH. Điện áp hai đầu mạch u =1002sin100πt V. Với giá trị nào của C thì UC có giá trị lớn nhất? Giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

A.C = 3.10-4πF, UCmax = 220V.B.C = 43.10-4π (F), UCmax =120V.

C.C = 3.10-44π F, UCmax = 180V.D.C = 3.10-44πF, UCmax = 200V.

Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω, có độ tự cảm 0,1/π H, tụ điện có điện dung C thay đổi, điện trở thuần R và một ămpe kế có điện trở rất nhỏ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 50 V - 50 Hz. Thay đổi C thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C là

A. R = 50 Ω và C = 2/π mF.B. R = 50 Ω và C = 1/π mF.

C. R = 40 Ω và C = 2/π mF.D. R = 40 Ω và C = 1/π mF.

(ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30

, cuộn cảm thuần có độ tự cảm

(H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng

A. 150 V.B. 160 V.C. 100 V.D. 250 V.

Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu tụ điện. Thay đổi C người ta thấy khi C = 40

F và C = 20

F thì vôn kế chỉ cùng trị số. Tìm C để vôn kế chỉ giá trị cực đại.

A. 20

F.B. 10

F.C. 30

F.D. 60

F.

(ĐH-2010). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị

( F) hoặc

(F) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng

A.

H.B.

H.C.

H.D.

H.

Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở 20

cuộn dây có độ tự cảm

(H) và điện trở thuần 30

và tụ xoay có điện dung thay đổiC. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: u = 100

cos100

t (V). Tìm C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.

A.200VB. 220VC.250VD.297V

Cho đoạn mạch xoay chiều RLC với điện dung C có thể thay đổi được giá trị. Điều chỉnh C để thay đổi dung kháng ZC của tụ thì thấy: Khi

thì công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất, khi

thì điện áp hiệu dụng trên tụ lớn nhất. Tính điện trở R.

A.

B.

C.

D. 5

.

Đặt điện áp (u tính bằng V, t tính bằng s, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là . Giá trị của R bằng

A.B.50 .C.D.20 .

(ĐH-2011) Đặt điện áp xoay chiều u = U

cos100

t (U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm

(H) và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

.Điện trở R bằng

A. 10

.B. 20

.C.

.D. 20

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 160 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi đó điện áp trên đoạn RL lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch, điện áp hiệu dụng trên tụ bằng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên điện trở R là

A. 120 V.B. 72 V.C. 96 V.D. 40 V.

Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần R và tụ xoay có điện dung thay đổiC. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch:

. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 50 V. Khi đó điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là

A. 20 (V).B. 40 (V)C.100 (V).D. 30 (V).

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều u = U0 cosωt (V). Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì giá trị cực đại đúng bằng 2U0. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là

A. 3,5U0.B. 3U0C. U0

.D. 2U0

Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U. Khi điện dung thay đổi để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là

. Điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại là

A. U.B. 2U.C. U

.D.

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là

A.uR = 602cos(100t + π2) V.B.uR = 120cos100t V.

C.uR = 120cos(100t + π2) V. A.uR = 602cos100t V.

Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 30 Ω, L = 0,4 (H), C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2) V. Khi C = Co thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm L là

A.uL = 802cos(100t + π) V.B.uL = 160cos(100t + π) V.

C.uL = 802cos(100t + π2) V. A.uL = 160cos(100t + π2) V.

Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch u =1502cos100πt (V). Khi

C = C1 = 62,5μF thì mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax = 93,75 W. Khi C = C2 = 19πmF thì điện áp hai đầu đoạn mạch RC và cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là

A.90 V. B.120 V. C.75 V D.75 2 V.

(PTQG -2015). Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi

hoặc

thì công suất của mạch có cùng giá trị. Khi

hoặc

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là

A.2,8A.B. 1,4A.C. 2,0A.D. 1,0 A

Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm

Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 = 1/(7488

) F hoặc khi C = C2 = 1/(4680

) F thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết cường độ dòng điện qua mạch khi C = C1 là i1 =

cos(120

t + 5

/12) (A). Khi C = C3 thì hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị lớn nhất. Lúc này, dòng điện qua mạch có biểu thức

A. i3 =

cos120

t (A).B. i3 = 6cos(120

t +

/6) (A).

C. i3 = 6cos(120

t +

/4) (A).D. i3 =

cos(120

t +

/12) (A).

Đặt điện áp

vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có C thay đổi được. Khi

thì điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó là

. Khi

thì cường độ dòng điện trễ pha

so với hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là?

A. 50 VB. 100 VC.

VD.

V

(QG 2017). Đặt điện áp

(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tỉếp gồm điện trở 20

Ω cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đỉều chỉnh điện dung đến giá trị C= C0 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại và bằng 160 V. Giữ nguyên gỉá trị C = C0, biểu thức cường độ dòng đỉện trong đoạn mạch là

A.

(A).B.

(A).

C.

(A).D.

(A).

481965014732000 (QG 2018). Đặt điện áp uAB = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 30√2 V. Khi C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là

A. uMN=15√3cos(100πt+5π/6) (V).B. uMN=15√3cos(100πt+π/3) (V)

C. uMN=30√3cos(100πt+5π/6) (V)D. uMN=15√3cos(100πt+π/3) (V)

499999018669000 (QG2018). Đặt điện áp xoay chiều u = 40cos(100πt+π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C0 thì tổng trở của đoạn mạch AB đạt giá trị cực tiểu và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 40√2 V. Khi C = 0,5C0 thì biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là

A. uNB=20√3cos(100πt) (V)B. uNB=20√3cos(100πt-π/2) (V)

C. uNB=40√3cos(100πt-π/2) (V)D. uNB=40√3cos(100πt) (V).

---HẾT---

ĐỂ NHẬN BẢN ĐẨY ĐỦ XIN VUI LÒNG ĐĂNG KÍ TRỌN BỘ TÀI LIỆU VIP 10+11+12 + BỘ 20 ĐỀ 2019 CỦA THẦY HOÀNG SƯ ĐIỂU ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT.

Lưu ý: Bộ 20 đề cực chất lượng năm 2019 có 20% lớp 11 và 60% lớp 12 nếu mua riêng biệt giá đã là 500K.

ĐĂNG KÍ 1 LẦN DÙNG TRỌN CẢ ĐỜI. 100% FILE WORD

ĐẨY ĐỦ - CÔ ĐỌNG – DỄ DẠY-PHÙ HỢP VỚI XU THẾ MỚI

LINK TÌM HIỂU VÀ ĐĂNG KÍ:

https://docs.google.com/forms/d/1xAK71vUsQS8j6mVIHBWPJ2cY0BEuU-EjhD_jIoWMY1Y/edit

Xem nhiều tài liệu hơn của thầy HOÀNG SƯ ĐIỂU: http://thuvienvatly.com/u/315963

14668562547500CHÂN THÀNH CẢM ƠN 192 GV ĐÃ ĐK BỘ TÀI LIỆU VIP CỦA TÔI. KÍNH CHÚC THẦY CÔ VUI VẺ

28702083185000MỜI CÁC EM HS VÀ GV ĐẶT SÁCH TẠI TRANG WEP: https://newshop.vn/dot-pha-20-de-thi-2019-vat-li.html

Hoặc thông qua facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008775394067

Extension Thuvienvatly.com cho Chrome

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Trắc nghiệm Đại cương ĐXC. Các mạch điện XC (có đáp án)
Ngày 17/10/2019
* Hệ thống bài tập chương 5 Chất khí Vật lý 10
Ngày 17/10/2019
* Full Dạng Trắc Nghiệm Giao Thoa Sóng Cơ 2019 - 2020 - Giải Chi Tiết
Ngày 17/10/2019
* Full dạng trắc nghiệm Điện tích - Điện trường - Luyện thi THPT QG 2019 - 2020 - Full đáp án
Ngày 17/10/2019
* Giáo án Bài 24 Suất điện động cảm ứng
Ngày 17/10/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* FULL CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN l THAY ĐỔI -2019- GIẢI CHI TIẾT
Ngày 25/10/2018
* FULL BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI
Ngày 22/10/2018
* ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 - Năm học 2013-2014
Ngày 19/10/2013
* Ba bài toán truyền tải điện năng
Ngày 25/10/2012
* Phân Dạng Chi Tiết - TĨNH HỌC - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 18/10/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (108)