Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý

> > > Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10

Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10

* Phạm Vũ Hoàng - 2,186 lượt tải

Chuyên mục: Nhiệt học

Để download tài liệu Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 các bạn click vào nút download bên dưới.

Mời bạn truy cập vào kho download tài nguyên với thư viện giáo án điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và nhiều tài nguyên quý giá khác nữa.

Nếu bạn thích tài liệu Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho bạn bè mình.

Hãy Đăng kí để nhận file mới qua email
Download reader Hướng dẫn

 


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Luong tu thu vi
Hỗ trợ  Upload
Thêm vào bộ sưu tập

Mã nhúng hiện file trên blog của bạn:

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook
11 Đang tải...
Chia sẻ bởi: Phạm Vũ Hoàng
Ngày cập nhật: 20/04/2017
Tags: Bài tập, ôn thi học kì 2, sự nở vì nhiệt của vật rắn, lớp 10
Ngày chia sẻ:
Tác giả Phạm Vũ Hoàng
Phiên bản 1.0
Kích thước: 24.89 Kb
Kiểu file: docx
Hãy đăng kí hoặc đăng nhập để tham gia bình luận

  • Tài liệu Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10 là file được upload bởi thành viên của Thư Viện Vật Lý như đã trình bày trên. Cộng đồng Thư Viện Vật Lý hết sức cảm ơn tác giả đã chia sẻ tài liệu này.

    Rất mong các bạn đóng góp bằng cách upload file để kho tài liệu của chúng ta thêm phong phú.

Dưới đây là phần văn bản trích từ tài liệu

Chú ý:

- Có thể font chữ sẽ không hiển thị đúng, bạn nên click nút download để tải về máy đọc cho hoàn thiện.

- Download bộ font .VnTimes, VNI-Times đầy đủ nếu máy bạn chưa có đủ font tiếng Việt.

Bài

tập

sự

nở

nhiệt

của

vật

rắn

,

các

dạng

bài

tập

sự

nở

nhiệt

của

vật

rắn

,

sự

nở

dài

,

sự

nở

khối

của

vật

rắn

,

phương

pháp

giải

các

bài

tập

sự

nở

nhiệt

của

vật

rắn

chương

trình

vật

phổ

thông

lớp

10

bản

,

nâng

cao

.

1/

Bài

tập

sự

nở

nhiệt

của

vật

rắn

bản

Phương

pháp

giải

:

áp

dụng

công

thức

độ

nở

dài

:

Δl

=l – lo=

αloΔt

=> l=

lo(

1+αΔt)​

áp

dụng

công

thức

độ

nở

diện

tích

:

ΔS=S – So=2αSo.Δt => S=

So(

1+2αΔt)​

áp

dụng

công

thức

độ

nở

khối

:

ΔV=V – Vo=3αVo.Δt => V=

Vo(

1+3αΔt)​

2/

Bài

tập

liên

quan

đến

so

sánh

sự

nở

dài

của

các

thanh

kim

loại

khác

nhau

Phương

pháp

giải

:

Áp

dụng

các

công

thức

nở

dài

cho

từng

thanh

kim

loại

Căn

cứ

vào

giả

thiết

của

đầu

bài

lập

ra

hệ

phương

trình

toán

học

 

Giải

hệ

phương

trình

toán

học

tìm

ra

các

yêu

cầu

của

bài

toán

Bài

tập

1: 

Một

thanh

kim

loại

hệ

số

nở

dài

1

,2.10

-6K-1 ở 250C

thanh

kim

loại

chiều

dài

1,5m.

Tính

chiều

dài

của

thanh

kim

loại

trên

khi

nhiệt

độ

tăng

đến

40oC

Bài

tập

2: Ở

nhiệt

độ

600C

một

thanh

kim

loại

chiều

dài

2,34m.

Chiều

dài

của

thanh

kim

loại

trên

bao

nhiêu

sau

khi

nhiệt

độ

giảm

đi

20oC?

Biết

hệ

số

nở

dài

của

thanh

kim

loại

1

,14.10

-6K-1.

Bài

tập

3: 

Chiều

dài

của

thanh

kim

loại

tăng

thêm

bao

nhiêu

phần

trăm

khi

nhiệt

độ

tăng

từ

25oC

lên

đến

450C?

biết

hệ

số

nở

dài

của

thanh

1,2.10-6K-1.

Bài

tập

4: 

Hai

thanh

ray

xe

lửa

dài

10m

phải

đặt

cách

nhau

một

khoảng

tối

thiểu

bao

nhiêu

để

khi

nhiệt

độ

tăng

từ

17oC

lên

nhiệt

độ

57oC

thì

vẫn

còn

đủ

khoảng

trống

để

chúng

dài

ra

.

Coi

hai

thanh

ray

xe

lửa

bằng

thép

hệ

số

nở

dài

1

,14.10

-7K-1

Bài

tập

5: 

Một

thanh

kim

loại

hình

trụ

đồng

chất

tiết

diện

ngang

10cm2.

Một

đầu

thanh

kim

loại

được

giữ

cố

định

bằng

tấm

chắn

,

đầu

còn

lại

chịu

tác

dụng

của

một

lực

bằng

bao

nhiêu

để

khi

nhiệt

độ

môi

trường

tăng

từ

00C

đến

200C

thanh

kim

loại

không

thể

dài

ra

.

Biết

suất

đàn

hồi

của

thanh

kim

loại

2.1011Pa,

hệ

số

nở

dài

của

thanh

kim

loại

1

,14.10

-7K-1 .

Bài

tập

6: 

Biết

hệ

số

nở

dài

của

thanh

kim

loại

bằng

đồng

18.10-6 K-1,

của

thanh

kim

loại

bằng

sắt

12.10-6 K-1.

Tổng

chiều

dài

ban

đầu

của

thanh

đồng

thanh

sắt

nhiệt

độ

OoC

6m.

hiệu

chiều

dài

của

hai

thanh

kim

loại

luôn

không

đổi

.

Xác

định

chiều

dài

ban

đầu

của

mỗi

thanh

nhiệt

độ

0oC.

Bài

tập

7: 

Khối

lượng

riêng

của

thủy

ngân

ở 00C

13600kg/m3.

Tính

khối

lượng

riêng

của

thủy

ngân

ở 500C.

Cho

hệ

số

nở

khối

của

thủy

ngân

1

,82.10

-4K-1.

Hướng

dẫn

Bài

tập

8.

Một

thước

bằng

nhôm

các

độ

chia

đúng

ở 5oC.

Dùng

thước

này

đo

một

chiều

dài

ở 35oC.

Kết

quả

đọc

được

88,45cm.

Tính

sai

số

do

ảnh

hưởng

của

nhiệt

độ

chiều

dài

đúng

.

Bài

tập

9.

Ở 30oC

một

quả

cầu

thép

đường

kính

6cm

không

lọt

qua

một

lỗ

tròn

khoét

trên

một

tấm

đồng

thau

đường

kính

của

lỗ

kém

hơn

0,01mm.

Hỏi

phải

đưa

quả

cầu

thep

tấm

đồng

thau

tới

cùng

nhiệt

độ

bao

nhiêu

thì

quả

cầu

lọt

qua

lỗ

tròn

.

Biết

các

hệ

số

nở

dài

của

thép

đồng

thau

lần

lượt

12.10-6K-1 

19.10-6K-1

Bài

tập

10.

Tiết

diện

thẳng

của

một

thanh

thép

1,3cm2.

Thanh

này

được

giữ

chặt

giữa

hai

điểm

cố

định

ở 30oC.

Tính

lực

tác

dụng

vào

thanh

khi

nhiệt

độ

giảm

xuống

còn

20oC.

Cho

biết

hệ

số

nở

dài

của

thép

α = 11.10-6K-1,

suất

Yang

của

thép

E = 2

,28.1011Pa

Bài

tập

11.

nhiệt

độ

0oC

bình

thủy

tinh

chứa

được

khối

lượng

mo 

thủy

ngân

.

Khi

nhiệt

độ

t1 

thì

bình

chứa

được

khối

lượng

m1 

thủy

ngân

.

cả

hai

trường

hợp

thủy

ngân

cùng

nhiệt

độ

với

bình

.

Hãy

lập

biểu

thức

tính

hệ

số

nở

dài

α

của

thủy

tinh

.

Biết

hệ

số

nở

khối

của

thủy

ngân

β

Tạo bảng điểm online

Chúng tôi hiện có hơn 60 nghìn tài liệu để bạn tìm

File mới nhất

* Aircraft design
Ngày 14/10/2019
* Fundamental of aerodynamics
Ngày 14/10/2019
* Chủ đề 02. Mạch điện xoay chiều có một phần tử - Đặng Việt Hùng
Ngày 14/10/2019
* Full Đồ Thị Sóng Cơ 2019 _ 2020 - Chuẩn Kiến Thức Kỹ Năng
Ngày 14/10/2019
* Full Dạng Giải Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019-2020
Ngày 14/10/2019
File mới upload

Ngày này hằng năm

* ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 - Năm học 2013-2014
Ngày 19/10/2013
* Đề kiểm tra HS 2 - Lý 12CB - Chương I: Dao động cơ
Ngày 15/10/2017
* 15 Vấn Đề Cốt Lỏi - Dao Động Cơ 2019 - Phân dạng và giải Chi Tiết
Ngày 15/10/2018
* ĐỀ THI HSG VẬT LÍ CHỌN ĐỘI TUYỂN QG
Ngày 20/10/2016
* Phân Dạng Chi Tiết - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÝ 10. Chuẩn cấu trúc năm 2019
Ngày 15/10/2018
File mới upload

Được tải nhiều nhất tháng trước

File icon Đề THPT Chuyên Hà Tĩnh lần 5 năm 2016 (Có lời giải chi tiết)
3,401 lượt tải - 3,395 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 (SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ + ĐÁP ÁN)
2,100 lượt tải - 2,090 trong tháng
File icon Đề có cấu trúc 60%CB - 40%NC số 15 - có lời giải
2,333 lượt tải - 2,068 trong tháng
File icon THI THỬ THPT QUỐC GIA BÁM SÁT VỚI BỘ
1,895 lượt tải - 1,895 trong tháng
File icon ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SÁT VỚI BỘ (CÓ ĐÁP ÁN)
1,879 lượt tải - 1,878 trong tháng
File download nhiều

ABC Trắc Nghiệm Vật Lý
Cầu vồng   |   Đăng nhập Đăng nhậpnew
Đang online (122)