09:51:47 pm Ngày 08 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  Trả lời

Bài Dao động cơ khó

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bài Dao động cơ khó  (Đọc 9377 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
longthien1511
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 3


Email
« vào lúc: 10:41:56 am Ngày 10 Tháng Ba, 2017 »

Câu 1:Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đổi đều
A.Độlớn gia tốcgóckhông đổi.
B.Độlớn tốcđộgóckhông đổi.
C.Độlớn gia tốchướng tâm không đổi.
D.Độlớn tốcđộdài không đổi.
Câu 2:Phát biểu nào sau đây là saiđối với chuyển động quay đều cuảvật rắn quanh một trục?
A.Tốcđộgóclà một hàmbậc nhất đối với thời gian.
B.Gia tốcgóccủa vật bằng không.
C.Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
D.Trong những khoảng thời gian bằng nhau vật quay đượcnhững gócbằng nhau.
Câu 3:Phát biểu nào sau đây là khôngđúng? Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), sau một chu kì thì
A.vật lại trởvềvịtrí ban đầu.
B.vận tốccủa vật lại trởvềgiá trịban đầu.
C.gia tốccủa vật lại trởvềgiá trịban đầu.
D.li độvật không trởvềgiá trịbanđầu.
Câu 4:Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), phát biểu nào sau đây là khôngđúng?
A.Vận tốccủa vật đạt giá trịcựcđại khi vật chuyển động qua vịtrí cân bằng.
B.Gia tốccủa vật đạt giá trịcựcđại khi vật chuyển động qua vịtrí cân bằng
C.Vận tốccủa vật đạt giá trịcựctiểu khi vật ởmột trong hai vịtrí biên.
D.Gia tốccủa vật đạt giá trịcựctiểu khi vật chuyển động qua vịtrí cân bằng.
Câu 5:Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lựctác dụng
A.đổi chiều.
B.bằng không.
C.có độlớn cựcđại.
D.thay đổi độlớn.
Câu 6:Trong dao động điều hoà, vận tốcbiếu đổi điều hòa
A.cùng phaso với li độ.
B.ngược phaso với li độ.
C.sớm phaπ/2 sovới li độ.
D.chậm phaπ/2 so với li độ.
Câu 7:Trong dao động điều hoà, gia tốcbiến đổi điều hoà
A.cùng phaso với vận tốc.
B.ngược phaso với vận tốc.
C.sớm phaπ/2 so vớivận tốc.
D.chậm phaπ/2 so với vận tốc.
Câu 8:Phát biểu nào sau đây là khôngđúng? Chọn gốc thếnăng là vịtrí cân bằng thì cơ năng của vật dao động  điều hoà luôn bằng
A.tổng động năng và thếnăng ởthời điểm bất kỳ.
B.động năng ởthời điểmbất kì.
C.thếnăng ởvịtrí li độcựcđại.
D.động năng ởvịtrí cân bằng.
Câu 9:Phát biểu nào sau đây vềđộng năng và thếnăng trong dao động điều hoà là khôngđúng?A.Động năng và thếnăng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ.B.Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳvới vận tốc.C.Thếnăng biến đổiđiều hoà với tần sốgấp 2 lần tần sốcủa li độ.D.Tổng động năng và thếnăng không phụthuộc vào thời gian.
Câu 10:Trong dao động cơ điều hoà lựcgây radao động cho vật:A.biến thiên tuần hoàn nhưng không điều hoàB.biến thiên cùng tần số,cùng phaso với li độC.không đổiD.biến thiên cùng tần sốnhưngngược phavới li độ
Câu 11:Phát biểu nào sau đây vềđộng năng và thếnăng trong dao động điều hoà là khôngđúng?A.Động năng đạt giá trịcựcđại khi vật chuyển động qua VTCB.B.Động năng đạt giá trịcựctiểu khi vật ởmột trong hai vịtrí biên.C.Thếnăng đạt giá trịcựcđại khigia tốccủa vật đạt giá trịcựctiểu.D.Thếnăng đạt giá trịcựctiểu khi gia tốccủa vật đạt giá trịcựctiểu.
Câu 12:Phát biểu nào sau đây vềđộngnăng của một vật đang dao động điều hoà với chu kì T là đúng?A.Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm sốsin.B.Biến đổi tuầnhoàn theo thời gian với chu kỳT/2.C.Biến đổi tuần hoàn với chu kỳT.D.Không biến đổi theo thời gian.
Câu 13:Nhận xét nào sau đây vềbiên độcủa dao động tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần sốlà khôngđúng?A.phụthuộc vào biên độcủa dao động thành phần thứnhất.B.phụthuộc vào biên độcủa dao động thành phần thứhai.C.phụthuộc vào tần sốchung của hai dao động thànhphần.D.phụthuộc vào độlệch phagiữa hai dao động thành phần.
Câu 14:Nhận xét nào sau đây là khôngđúng?A.Dao động tắt dần càng nhanh nếu lựccản của môi trường càng lớn.B.Dao động duy trì có chu kỳbằng chu kỳdao động riêng của con lắc.C.Dao động cưỡng bứccó tần sốbằng tần sốcủa lựccưỡng bức.D.Biên độcủa dao động cưỡng bứckhông phụthuộc vào tần sốlựccưỡng bức.
Câu 15:Nguyên nhân gây radao động tắt dần của con lắcđơn dao động trong không khí làA.do trọng lựctác dụng lên vật.B.do lựccăng của dây treo.C.do lựccản của môi trường.D.do dây treo có khối lượng đáng kể.
Câu 16:Phát biểu nào sau đây là khôngđúng? Điều kiện đểxảy rahiện tượng cộng hưởng là:A.tần sốgóclựccưỡng bứcbằng tần sốgócdao động riêng.B.tần sốlựccưỡng bứcbằng tần sốdao động riêng.C.chu kỳlựccưỡng bứcbằng chu kỳdao động riêng.D.biên độlựccưỡng bứcbằngbiên độdao động riêng.
Câu 17:Khi đưa một con lắcđơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắckhông đổi) thì tần sốdao động điều hòacủa nó sẽA.giảm vì gia tốctrọng trường giảm theo độcao.B.không đổi vìchu kì của dao động điều hòakhông phụthuộc vào gia tốctrọng trường.
C.tăng vì chu kì dao động điều hòacủa nó giảm.D.tăng vì tần sốdao động điều hòatỉlệnghịch với gia tốctrọng trường.
Câu 18:Nếu một vật dao động điều hòavới tần sốf thì động năng và thếnăng biến thiên tuần hoàn với tần sốA.f.B.2f.C.0,5f.D.4f.
Câu 19:Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độcủa mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phầnA.lệch pha/2.B.ngược pha.C.lệch pha2/3.D.cùng pha.
Câu 20:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói vềdao động cơ học?A.Biên độdao động cưỡng bứccủa một hệcơ họckhi xảy rahiện tượng cộng hưởng (sựcộnghưởng) không phụthuộc vào lựccản của môi trường.B.Tần sốdao động tựdo của một hệcơ họclà tần sốdao động riêng của hệấy.C.Tần sốdao động cưỡng bứccủa một hệcơ họcbằng tần sốcủa ngoại lựcđiều hoà tác dụng lên hệấy.D.Hiện tượng cộng hưởng (sựcộng hưởng) xảy rakhi tần sốcủa ngoại lựcđiều hoà bằng tần sốdao động riêng của hệ.Câu 21:Một vật nhỏdao động điều hòacó biên độA, chu kì dao động T , ởthời điểm ban đầu t0= 0 vật đang ởvịtrí biên. Quãng đường mà vật đi đượctừthời điểm ban đầu đến thời điểm t=T/4 làA.A/4. B.2A . C.A .D.A/2.Câu 22:Khi đưa một con lắcđơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắckhông đổi) thì tần sốdao động điều hoà của nó sẽA.tăng vì chu kỳdao động điều hoà của nó giảm.B.giảm vì gia tốctrọng trường giảmtheo độcao.C.tăng vì tần sốdao động điều hoà của nó tỉlệnghịch với gia tốctrọng trường.D.không đổi vì chu kỳdao động điều hoà của nó không phụthuộc vào gia tốctrọng trường.Câu 23:Phát biểu nào sau đây sau đây là không đúng với con lắclò xo ngang?A.Chuyển động của vật là dao động điều hòa.B.Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.C.Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.D.Chuyển động của vật làchuyển động biến đổi đềuCâu 24:Phát biểu nào sau đây là đúng ?A.Hiện tượng cộng hưởng chỉxảy ravới dao động điều hòaB.Hiện tượng cộng hưởng chỉxảy ravới dao động riêng.C.Hiện tượng cộng hưởng chỉxảy ravới dao động tắt dần.D.Hiện tượng cộng hưởng chỉxảy ravới dao động cưỡng bức.Câu 25:Nhận xét nào sau đây là không đúng ?A.Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.B.Dao động tắt dần càng nhanh nếu lựccản của môi trường càng lớn.C.Biên độdao động cưỡng bứckhôngphụthuộc vào tần sốlựccưỡng bức.D.Dao động cưỡng bứccó tần sốbằng tần sốcủa lựccưỡng bức.Câu 26:Phát biểu nào sau đây là saikhi nói vềdao động của con lắcđơn (bỏqua lựccản của môi trường)?A.Chuyển động của con lắctừvịtrí biên vềvịtrí cân bằng là nhanh dần.B.Với dao động nhỏthì dao động của con lắclà dao động điều hòa.C.Khi vật nặng đi qua vịtrí cân bằng, thì trọng lựctác dụng lên nó cân bằng với lựccăng của dây.D.Khi vật nặng ởvịtrí biên, cơ năng của con lắcbằng thếnăng của nó.Câu 27:Phát biểu nào sau đây khôngđúng?A.Chu kỳcủa dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất đểtrạng thái dao động lặp lại như cũ.B.Gia tốccủa vật dao động điều hòaluôn hướng vềvịtrí cân bằng và có độlớn tỉlệvới độlớn của li độ.C.Dao động cưỡng bứclà chuyển động xảy radưới tác dụng của một ngoại lựcbiến đổi.D.Dao động tắt dần là dao động có biên độgiảm dần theo thời gian.Câu 28:Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sựtắt dần nhanh có lợi?A.Dao động của cái võng.B.Dao động của con lắcđơn dùng đểđo gia tốctrọng trường.C.Dao động của khung xe ô tô sau khi quachỗđường gồghề.D.Dao động của con lắclò xo trong phòng thí nghiệm.Câu 29:Chu kỳdao động nhỏcủa con lắcđơnA.tỉlệthuận với gia tốctrọng trường tại nơi treo con lắc.B.tỉlệthuận với chiều dài dây treo.C.phụthuộc vào cách kích thích dao động.D.không phụthuộc vào biênđộdao động.Câu 30:Chọn phát biểu đúng vềdao động cơ.A.Năng lượng của vật dao dộng điều hòakhông phụthuộc vào biên độdao động.B.Dao động của con lắcđơn luôn là dao động tựdo.C.Chu kỳdao động của con lắclò xo không phụthuộc vào khối lượng của vật nặng.D.Khi một vật dao động điều hòaquanh vịtrí cân bằng đứng yên thì lựckéo vềtác dụng lên vật luôn hướng vềvịtrí cân bằng.Câu 31:Người ta kéo quảcầu của con lắcđơn đểdây treo hợp với phương thẳng đứng một góc600rồi thảkhông vận tốcban đầu. Bỏqua mọi lựccản. Điều nào sau đây đúng.A.Con lắcdao động không điều hòa, năng lượng dao động không bảo toàn.B.Con lắcdao động tuần hoàn, năng lượng dao động bảotoàn.C.Con lắcdao động tuần hoàn, năng lượng dao động không bảo toàn.D.Con lắcdao động điều hòa, năng lượng dao động bảo toàn.Câu 32:Cho hai dao động điều hòacùng phương, cùng tần sốvà cùng biên độ. Biên độcủa dao động tổng hợp của chúng bằng biên độcủa dao động thành phần khi hai dao động thành phần đó
Nguồn http://taichinhsinhvien.com
vay vốn sinh viên
« Sửa lần cuối: 10:44:25 am Ngày 10 Tháng Ba, 2017 gửi bởi longthien1511 »

Logged


Tags: dao động cơ 
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_25818_u__tags_0_start_0