Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mrselenium trong 05:48:01 pm Ngày 10 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9670Tiêu đề: một bài phân rã khó
Gửi bởi: mrselenium trong 05:48:01 pm Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu Ra(88,226) nguyên chất có khối lượng 1 g, có T1= 1620 năm, phóng xạ alpha cho hạt nhân con X. Hạt X vừa tạo ra lại phân rã với T2= 3,82 ngày. Sau một thời gian người ta thấy khối lượng hạt X không đổi. Khối lượng hạt X khi đó là
A. 6,46 g         B. 2,25 g   C. 3,46 g  D. 5,24g
nhờ các thầy cô giúp em với ah.


Tiêu đề: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:54:35 pm Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu Ra(88,226) nguyên chất có khối lượng 1 g, có T1= 1620 năm, phóng xạ alpha cho hạt nhân con X. Hạt X vừa tạo ra lại phân rã với T2= 3,82 ngày. Sau một thời gian người ta thấy khối lượng hạt X không đổi. Khối lượng hạt X khi đó là
A. 6,46 g         B. 2,25 g   C. 3,46 g  D. 5,24g
nhờ các thầy cô giúp em với ah.

Bài này cần dùng đến công thức cân bằng phóng xạ. Em nhớ luôn nè.
A ==> B
[tex]Th1 : TA>>TB ==> NB=\frac{\lambda_A.N_{0A}}{\lambda_B}.e^{-\lambda_A.t}[/tex]
[tex]Th2: TA<<TB ==> NB=N_{0A}.e^{-\lambda_B.t}[/tex]
(Em xem thêm bài viết của thầy Điền Quang http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6931.45 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6931.45)


Tiêu đề: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: mrselenium trong 10:59:55 pm Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
vâng ah.em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:47:23 pm Ngày 10 Tháng Sáu, 2012
vâng ah.em cảm ơn thầy

Hãy cảm ơn bằng cách nhấn vào nút cảm ơn em ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:01:52 am Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Một mẫu Ra(88,226) nguyên chất có khối lượng 1 g, có T1= 1620 năm, phóng xạ alpha cho hạt nhân con X. Hạt X vừa tạo ra lại phân rã với T2= 3,82 ngày. Sau một thời gian người ta thấy khối lượng hạt X không đổi. Khối lượng hạt X khi đó là
A. 6,46 g         B. 2,25 g   C. 3,46 g  D. 5,24g
nhờ các thầy cô giúp em với ah.

Bài này cần dùng đến công thức cân bằng phóng xạ. Em nhớ luôn nè.
A ==> B
[tex]Th1 : TA>>TB ==> NB=\frac{\lambda_A.N_{0A}}{\lambda_B}.e^{-\lambda_A.t}[/tex]
[tex]Th2: TA<<TB ==> NB=N_{0A}.e^{-\lambda_B.t}[/tex]
(Em xem thêm bài viết của thầy Điền Quang http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6931.45 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6931.45)
Thưa thầy, ở đây thời gian t bằng bao nhiêu ạ?


Tiêu đề: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 11:33:23 am Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
uh đúng r còn thiều t nữa mới tính đc


Tiêu đề: Trả lời: một bài phân rã khó
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 02:53:47 pm Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
bài này đáp án là A đúng k vậy bài này áp dụng trường hợp nên tính đc tỉ lệ [tex]\frac{N1}{N2}=\frac{T1}{T2}=0.154810^{6} [/tex]mà do T2 rất nhỏ với T1 nên N1+N2=1/226 tính đc [tex]N2=2,8*10^{-8}[/tex] m của X=6,4...