Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 04:42:08 am Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9509Tiêu đề: Bài tập lưỡng tử ánh sáng?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 04:42:08 am Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ điện từ có lamđa=0,25 micrômet vào catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện bằng 0,4 micrômet.hiệu điện thế giữa hai điện cực của tế bào quang điện là UAK=2 V.vận tốc cực đại của quang electron khi đến anôt là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lưỡng tử ánh sáng?
Gửi bởi: traugia trong 07:20:34 am Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ điện từ có lamđa=0,25 micrômet vào catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện bằng 0,4 micrômet.hiệu điện thế giữa hai điện cực của tế bào quang điện là UAK=2 V.vận tốc cực đại của quang electron khi đến anôt là?
Động năng cực đaị của các quang e khi vừa rời khỏi Katôt là:
       [tex]\frac{hc}{\lambda } = \frac{hc}{\lambda _{0}} + W_{d0}[/tex]
 <=> [tex]W_{d0} = \frac{hc}{\lambda } - \frac{hc}{\lambda_{0} } [/tex]
Theo định lý động năng ta có: [tex]W_{d} - W_{d0} =\left|e \right|U_{AK} <=> W_{d} = W_{d0}+\left|e \right|U_{AK}[/tex][tex]v=\sqrt{\frac{2}{m}\left< hc(\frac{1}{\lambda }-\frac{1}{\lambda _{0}})+\left|e \right|U_{AK}\right>}[/tex] = 1.166 .106 m/s