Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: penny263 trong 04:59:16 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8990Tiêu đề: Điện xoay chiều trong đề thi thử nhờ giải thích
Gửi bởi: penny263 trong 04:59:16 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1/ đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có f=50 Hz, trong đó C thay đổi, khi [tex]C=\frac{10^{-6}}{4\pi} F[/tex] và [tex]C=\frac{10^{-6}}{2\pi} F[/tex]  thì mạch điệnc có cùng công thức công suất là P. Điện dùn có giá trị bằng bao nhiêu thì công suất trong mạch đạt cực đại
ĐA [tex]\frac{1}{2\pi}\mu[/tex]
2/ Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dayy có độ tự cảm [tex]L=4\mu H[/tex] và tụ điện có điện dung
C=20nF.
để mạch này bắt được sóng có bước sóng trong khoảng từ 60m đến 120m thì phải mắc
ĐA: nối tiếp với tụ C một tụ xoay Cv có điện dung biến thiên trong khoảng 0,257nF đến 1,067nF


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử nhờ giải thích
Gửi bởi: Daniel Phung trong 05:11:36 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Áp dụng công thức: [tex]C=\frac{\lambda ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]
Vậy [tex]C_{min}=\frac{\lambda_{min} ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]

[tex]C_{max}=\frac{\lambda_{max} ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]
 Từ đó tìm được khoảng giá trị của C từ Cmin đến Cmax


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử nhờ giải thích
Gửi bởi: Daniel Phung trong 05:43:55 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Áp dụng công thức: [tex]C=\frac{\lambda ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]
Vậy [tex]C_{min}=\frac{\lambda_{min} ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]

[tex]C_{max}=\frac{\lambda_{max} ^{2}}{4\pi ^{2}.c^{2}.L}[/tex]
 Từ đó tìm được khoảng giá trị của C từ Cmin đến Cmax
giải tiếp: Áp dụng công thức: [tex]C_{v}_{min}=\frac{C_{min}.C}{C_{min}-C}[/tex]
[tex]C_{v}_{max}=\frac{C_{max}.C}{C_{max}-C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều trong đề thi thử nhờ giải thích
Gửi bởi: Daniel Phung trong 05:56:23 pm Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Mình không biết đề có nhầm ko vì nếu đáp án là [tex]\frac{1}{2\pi }\mu F[/tex] = C2 thì công suất ứng với C1 và C2 là cực đại, nghĩa là đáp án phải C2 và C1

Mình giải như sau: Để P max thì [tex]\frac{1}{C}=\frac{1}{2}.(\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}})\Rightarrow C=\frac{1}{3\pi }\mu F[/tex]
[tex]\frac{1}{C}=\frac{1}{2}.(\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}})\Rightarrow C=\frac{1}{3\pi }\mu F[/tex]

Mong được sự chỉ bảo thêm từ các thầy, các cô.