Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 05:53:11 pm Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8885Tiêu đề: Vạch quang phổ
Gửi bởi: duynhana1 trong 05:53:11 pm Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Vạch quang phổ phát ra từ 1 thiên hà cần thầy cô và các bạn giúp đỡ!

Khi quan sát các vạch quang phổ phát ra từ một thiên hà, người ta thấy độ dịch chuyển bước sóng (về phía màu đỏ của quang phổ) là 12%. Thiên hà đó đang
A. Dịch chuyển về gần hệ Mặt Trời với tốc độ 36000 km/s
B. Dịch chuyển ra xa hệ Mặt Trời với tốc độ 36000 km/s
C. Dịch chuyển ra xa hệ Mặt Trời với tốc độ 48000 km/s
D. Dịch chuyển về gần hệ Mặt Trời với tốc độ 48000 km/s