Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 11:13:01 am Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7926Tiêu đề: giúp mình vài câu thi thử
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:13:01 am Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Tình hình là mới đi thi về, đề khó chịu quá, mong mọi người giải đáp cho em vài câu (các thầy cho em được hỏi gộp vô 1 lần cho tiện nhé, em cảm ơn  :D)

1. 1 CLLX đặt nằm ngang dđ điều hòa với biên độ A, chu kì T. Sau khoảng thời gian T/12 kể từ lúc vật qua VTCB thì giữ điểm chính giữa lò xo lại. Biên độ sau khi giữ là? Đáp số là [tex]\frac{A\sqrt{7}}{4}[/tex]

2. Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và cách nhau 16cm, dđ theo phương thẳng đứng với uA=uB=2cos(60pi.t) (mm). Xét hình chữ nhật AMNB với AM=12cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MN là 11. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị lớn nhất là:
A. 48 cm/s     B. 40 cm/s     C.42 cm/s    D. 45 cm/s
(đáp số là B)

3. 1 ống hình trụ dài 80 cm có đáy kín đặt thẳng đứng. 1 âm thoa phát ra sóng âm có tần số 850Hz đc đặt sát miệng ống. Khi mực nước trong ống cao 30cm thì thấy có cộng hưởng âm trong ống. Cho v truyền âm nằm trong đoạn 300m/s <= v =< 350m/s. Bước sóng của sóng âm nói trên? Đáp số là 40 cm

4. Trong tn Y-âng, a= 1mm, D= 2m. Màn hứng vân giao thoa rộng 1,2 cm và đối xứng qua vân trung tâm, số vân sáng quan sát đc là 11 vân. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trog tn phải thỏa nằm trong đoạn nào? Đáp số là 0,5<= lamđa <=0,6

5. Trong tn Y-âng, đồng thời phát 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,64 và [tex]\lambda 2[/tex] thỏa 0,45 <= lamdda2 <= 0,51. Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm quan sát đc 5 vân sáng. lamđa2 bằng ? Đáp số là 0,48

mọi người giải chi tiết cho em nhé, để rút đc kinh nghiệm cho lần sau  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu thi thử
Gửi bởi: duynhana1 trong 11:41:48 am Ngày 22 Tháng Tư, 2012
1. 1 CLLX đặt nằm ngang dđ điều hòa với biên độ A, chu kì T. Sau khoảng thời gian T/12 kể từ lúc vật qua VTCB thì giữ điểm chính giữa lò xo lại. Biên độ sau khi giữ là? Đáp số là [tex]\frac{A\sqrt{7}}{4}[/tex]
Giữ điểm chính giữa thì thế năng bị giảm đi 1 nửa ( k tăng 2, độ giãn giảm 2), động năng không ảnh hưởng.
T/12 ứng pi/6 -> [tex] x = \frac{A }{2} \Rightarrow W' =  \frac12 . \frac14 W + \frac34 W = \frac{7}{8} W  \Leftrightarrow A' = \frac{\sqrt{7}}{4} A (k'=2k) [/tex]

Trích dẫn
2. Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A và cách nhau 16cm, dđ theo phương thẳng đứng với uA=uB=2cos(60pi.t) (mm). Xét hình chữ nhật AMNB với AM=12cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MN là 11. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị lớn nhất là:
A. 48 cm/s     B. 40 cm/s     C.42 cm/s    D. 45 cm/s
(đáp số là B)
AN = MB = 20.
Xét 1 điểm có biên độ cực đại trên MN thì ta có:
[tex] -8 \le d_1 -d_2 = k \lambda \le 8 \\ \Leftrightarrow |k| \le \frac{8}{\lambda } = \frac{8 f}{v} = \frac{240}{v}[/tex]
Có 11 điểm dao động với biên độ cực đại nên ta có: [tex] \frac{240}{v} \ge 5 \Leftrightarrow v \le 48 cm/s [/tex]
:-s
Trích dẫn
3. 1 ống hình trụ dài 80 cm có đáy kín đặt thẳng đứng. 1 âm thoa phát ra sóng âm có tần số 850Hz đc đặt sát miệng ống. Khi mực nước trong ống cao 30cm thì thấy có cộng hưởng âm trong ống. Cho v truyền âm nằm trong đoạn 300m/s <= v =< 350m/s. Bước sóng của sóng âm nói trên? Đáp số là 40 cm
Cộng hưởng [tex] l = (k + \frac12) \frac{\lambda}{2} = (k+\frac12) \frac{v}{2f} [/tex]
Từ [tex] 300m/s <= v =< 350m/s [/tex] ta có [tex] k = 4 \Rightarrow \lambda = 35,56 (cm)[/tex]
Trích dẫn
4. Trong tn Y-âng, a= 1mm, D= 2m. Màn hứng vân giao thoa rộng 1,2 cm và đối xứng qua vân trung tâm, số vân sáng quan sát đc là 11 vân. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trog tn phải thỏa nằm trong đoạn nào? Đáp số là 0,5<= lamđa <=0,6
Ta quan sát được 11 vân giao thoa nên:
[tex] 10i< 12 < 12i \Leftrightarrow  \frac{12}{12} < \frac{ D \lambda}{a} < \frac{12}{10} \Leftrightarrow 0,5 \mu m \le \lambda \le 0,6 \mu m[/tex]
Trích dẫn
5. Trong tn Y-âng, đồng thời phát 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]=0,64 và [tex]\lambda 2[/tex] thỏa 0,45 <= lamdda2 <= 0,51. Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm quan sát đc 5 vân sáng. lamđa2 bằng ? Đáp số là 0,48
[tex] \frac{\lambda_1}{\lambda_2 } = \frac{m+1}{n+1} [/tex]
Ta quan sát được 5 vân sáng thì [tex] m+n = 5 (m>n) \Rightarrow m=4, n=1 \ \ hoac \ \ m=3, n=2[/tex]
TH2 ta nhận được [tex] \lambda = 0,48 \mu m [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu thi thử
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 12:16:39 pm Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Cảm ơn nhé  :D mình có vài thắc mắc, giải đáp giúp nhé  :D

Câu 2: sao chỗ đó lại là [tex]\geq[/tex] 5 ??

Câu 3: đáp án là 40 mà  :-\


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:24:06 am Ngày 23 Tháng Tư, 2012
3. 1 ống hình trụ dài 80 cm có đáy kín đặt thẳng đứng. 1 âm thoa phát ra sóng âm có tần số 850Hz đc đặt sát miệng ống. Khi mực nước trong ống cao 30cm thì thấy có cộng hưởng âm trong ống. Cho v truyền âm nằm trong đoạn 300m/s <= v =< 350m/s. Bước sóng của sóng âm nói trên? Đáp số là 40 cm
cột nước cao 30 cm nên cột không khí phía trên dài 50 cm.cộng hưởng âm xảy ra trong cột không khí này.lúc này miệng ống là bụng sống, mặt nước là nút.

[tex]l = n\frac{\lambda }{2} + \frac{\lambda }{4} = 50 cm[/tex]

[tex]\Rightarrow v = \frac{850}{n+0,5}[/tex]. từ điều kiện tìm được n = 2

[tex]\Rightarrow \lambda = 40 cm[/tex]