Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 02:41:24 am Ngày 10 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7633Tiêu đề: Nhờ các bác giải thích giùm câu lý thuyết
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 02:41:24 am Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Trong một thang máy đứng yên, có treo một con lắc lò xo. Con lắc gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Ở thời điểm t nào đó, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng?
 A. Nếu tại thời điểm t, con lắc đi qua vị trí cân bằng hướng xuống thì biên độ dao động sẽ tăng lên.
 B. Nếu tại thời điểm t, con lắc ở vị trí biên trên thì biên độ dao động sẽ giảm đi.
 C. Nếu tại thời điểm t, con lắc ở vị trí biên dưới thì biên độ dao động sẽ tăng lên.
 D. Nếu tại thời điểm t, con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ không đổi.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các bác giải thích giùm câu lý thuyết
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:30:39 am Ngày 10 Tháng Tư, 2012
Trong một thang máy đứng yên, có treo một con lắc lò xo. Con lắc gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Ở thời điểm t nào đó, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng đi lên. Nhận xét nào sau đây là đúng?
 
 A. Nếu tại thời điểm t, con lắc đi qua vị trí cân bằng hướng xuống thì biên độ dao động sẽ tăng lên.
 B. Nếu tại thời điểm t, con lắc ở vị trí biên trên thì biên độ dao động sẽ giảm đi.
 C. Nếu tại thời điểm t, con lắc ở vị trí biên dưới thì biên độ dao động sẽ tăng lên.
 D. Nếu tại thời điểm t, con lắc qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động sẽ không đổi.


Thầy Dương đã giải thích ở đây: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5557.0), bạn vào đó mà xem.