Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 11:03:11 am Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7494Tiêu đề: Giúp E Giải Nhanh mấy câu điện + sóng ánh sáng !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 11:03:11 am Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai cực Của máy phát điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 4000 (V) Nối vào hai đầu dây cuộn sơ cấp của một máy biến áp có hiệu suất 90% ( hiệu suất không làm ảnh hưởng đến điện áp ).Số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp 40 lần số vòng dây của cuộn sơ cấp.cho biết công Suất của mạch sơ cấp là 4.10^7 (w) và hệ số công suất ở mạch thứ cấp là 0,9 .Điện năng được tải đi xa nhờ Hai dây đồng có điện trở tổng cộng là 50 (ôm) . Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện là bao nhiêu ?

A.160000 (V)                      B.147500 (V)                           C.12500 (V)                         D.148850 (V)

Câu 2: Một Mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm các đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp .Đoạn Mạch AM chứa R ; MN chứa C ; NB chứa L,r .Biết điện áp hiệu dụng UAB=UNB=160 (V) , UMB =50 căn 3 . UMB vuông góc với UAN .Tính hệ số công Suất của đoạn mạch AB:
A.0,87                              B.0,71                                       C.0,94                               D.0,85


Câu 3: Trong một thí nghiệm Giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]= 480 (nm), Trên màn Quan sát người ta đếm được trên bề Rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng .giữ Nguyên điều kiện thí nghiệm , ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] bằng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda2[/tex]=640 (nm) Thì tại M và N bây giờ là hai vân tối .Số vân sáng trong miền đó là ?

A.8                                B.11                                            C.9                                     D.10


câu 4: Một Mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm các đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp .Đoạn Mạch AM chứa R ; MN chứa C ; NB chứa L,r .Đặt vào hai đầu đoạn Mạch điện áp Xoay chiều U=[tex]120\sqrt{6}[/tex]cos(100Pit) (V) ổn định , thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB bằng 120 (V) công Suất tiêu thụ toàn mạch là 360 (W) Biết U AN và UMB lệch pha nhau 90* , UAN và UAB lệch pha nhau 60*.Tìm R và r?

A.R=120 , r=60               B.R=60,r=30                       C.R=60,r=120                        D.R=30,r=60


Tiêu đề: Trả lời: Giúp E Giải Nhanh mấy câu điện + sóng ánh sáng !
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:29:07 am Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Câu 3: Trong một thí nghiệm Giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex]= 480 (nm), Trên màn Quan sát người ta đếm được trên bề Rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng .giữ Nguyên điều kiện thí nghiệm , ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] bằng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda2[/tex]=640 (nm) Thì tại M và N bây giờ là hai vân tối .Số vân sáng trong miền đó là ?

A.8                                B.11                                            C.9                                     D.10Giúp em giải nhanh câu này !

Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp cũng bằng khoảng vân !

Ban đầu ta có : [tex]MN = 12\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]  (1)

Lúc sau ta có : [tex]MN = k\frac{\lambda _{2}D}{a}[/tex]   (2)

(1) và (2) => k = 9 . Trên đoạn MN co 10 vân tối mà giữa hai vân tối có 1 vân sáng nên có 9 vân sáng !