Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: langtu_117 trong 07:07:32 pm Ngày 15 Tháng Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6736Tiêu đề: Bài tập về tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: langtu_117 trong 07:07:32 pm Ngày 15 Tháng Hai, 2012
Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh của một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=8^o[/tex] theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1m. Trên màn E ta thu được hai vết sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì khoảng cách giữa hai vết sáng trên màn là:
A. 9,07 cm
B. 8,46 cm
C. 8,02 cm
D. 7,68 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:52:00 am Ngày 16 Tháng Hai, 2012
Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh của một lăng kính có góc chiết quang [tex]A=8^o[/tex] theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1m. Trên màn E ta thu được hai vết sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì khoảng cách giữa hai vết sáng trên màn là:
A. 9,07 cm
B. 8,46 cm
C. 8,02 cm
D. 7,68 cm

coi tia sáng chiếu qua đỉnh, 1 phần tia truyền thẳng, 1 phần khúc xạ.
Góc lệch của tia ló ứng với góc chiết quang bé :[tex] D=(n-1).A= 5,2^0 ==> tan(D)=h/L ==>h=L.tan(D)[/tex]