Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hongminh18 trong 03:38:48 pm Ngày 07 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5353Tiêu đề: Câu 30 Đề 5 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: hongminh18 trong 03:38:48 pm Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
Mạch dao động LC  có L = 20[tex]\mu[/tex]H, R = 4[tex]\Omega[/tex], C = 2 nF, U0=5 V. Để duy trì dao động cho mạch, người ta dùng 1 pin có suất điện động 5 V, điện lượng 30 C. Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian bao lâu?
A. 500 phút.     B. 50 phút.    C. 300 phút.   D. 3000 phút.
   Đáp án là A phải không các bạn ?

Tiêu đề: Trả lời: Câu 30 Đề 5 của Thầy Bùi Gia Nội
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 05:25:37 pm Ngày 07 Tháng Sáu, 2011
mình cũng giải ra đáp án A