Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tieuthanhco trong 05:58:04 am Ngày 04 Tháng Tư, 2018

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=25458Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó cần giúp
Gửi bởi: tieuthanhco trong 05:58:04 am Ngày 04 Tháng Tư, 2018
Một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 200 ôm và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 = 150 ôm và cuộn cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp. Điện dung C không đổi, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có Uo  không đổi, tần số góc 100pi. Khi L = Lo = 1,88/pi H thì góc lệch pha giữa điện áp uMB và  uAB đạt giá trị lớn nhất. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị lớn nhất thì độ tự cảm L gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,4H   B. 1,98H   C. 2,1H   D. 1,86H