Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ôn Từ Quốc Đạt-XM trong 10:14:11 pm Ngày 17 Tháng Năm, 2016

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=24071Tiêu đề: Bài tập công suất tiêu thụ của hộp đen X.BH
Gửi bởi: Ôn Từ Quốc Đạt-XM trong 10:14:11 pm Ngày 17 Tháng Năm, 2016
Đề bài :  Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB RC và hộp X,M là điểm nối giữa R và C hiệu điện thế xoay chiều thì các hiệu điện thế [tex]u_{AM}=60\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{6}[/tex] (V) và [tex]u_X=60\sqrt{6}cos(100\pi t+\frac{\pi}{3})[/tex]
.Biết [tex]R=30\sqrt{3}\Omega[/tex],[tex]C=\frac{10^{-3}}{3\pi}[/tex] (F).Công suất tiêu thụ của hộp X là?
[tex]A)60\sqrt{3}W B)60W C)30W D)30\sqrt{3}W[/tex]

Tại sao em làm như vậy lại sai đáp án ?
Giải [tex]u_{AB}=u_{AM}+u_{MB}=120\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi}{6})[/tex]
[tex]I_o=\frac{U_{OAM}}{Z_{AM}}=\frac{60\sqrt{2}<\frac{\-pi}{6}}{30\sqrt{3}-30i}[/tex]
[tex]\Rightarrow i=\sqrt{2}cos(100\pi t)\Rightarrow Z_X=30\sqrt{3}+90i[/tex]
[tex]\Rightarrow R_{X}=30\sqrt{3};Z_L=90[/tex]
[tex]\Rightarrow P_X=R_XI^{2}=30\sqrt{3}(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}=15\sqrt{3} W[/tex] ????
 mtt-) m8-x

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập công suất tiêu thụ của hộp đen X.BH
Gửi bởi: Ôn Từ Quốc Đạt-XM trong 10:18:03 pm Ngày 18 Tháng Năm, 2016
Em không biết vẽ hình ạ
Nói chung là đoạn mạch AB gồm R,C và hộp X,được sắp xếp theo đúng thứ tự đó.M là điểm nối giữa R và C.[tex]u_{X}=u_{MB}[tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập công suất tiêu thụ của hộp đen X.BH
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:48:04 am Ngày 19 Tháng Năm, 2016
Hướng dẫn :

Từ uAM ta viết được i .

Áp dụng công thức : [tex]P_{X} = U_{X}Icos\varphi _{X}[/tex]

Bài toán thừa giả thiết về ZC