Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: smile1310 trong 07:13:01 pm Ngày 21 Tháng Chín, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=23287Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: smile1310 trong 07:13:01 pm Ngày 21 Tháng Chín, 2015
Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu?

Giúp mình làm bài này với ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:31:21 am Ngày 22 Tháng Chín, 2015
Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu?

Giúp mình làm bài này với ạ :D

[tex]L_A-L_B=20lg\frac{R_B}{R_A}=>R_B=100R_A[/tex]

M thuộc AB nên:    [tex]R_B=R_M+MB[/tex]  (1)

                              [tex]R_A=R_M-AM[/tex]    (2)

Nhân hai vế pt (1) với số 2 rồi cộng với (2) => [tex]201R_A=3R_M[/tex]

[tex]L_A-L_M=20lg\frac{R_M}{R_A}=>L_M=23,478dB[/tex]