Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: langtuvl trong 07:51:13 am Ngày 05 Tháng Sáu, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22903Tiêu đề: Một câu sóng ngang cần giải đáp
Gửi bởi: langtuvl trong 07:51:13 am Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Câu 33. Xét một sóng ngang có tần số f = 10 Hz và biên độ a = 2[tex]\sqrt{2}[/tex]
cm, lan truyền theo phương Oy từ nguồn dao động O, với tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Điểm P nằm trên phương truyền sóng, có tọa độ y = 17 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa phần tử môi trường tại O và phần tử môi trường tại P là
      A. 22 cm.    B. 21 cm.    C. 22,66 cm.    D. 17 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu sóng ngang cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:36:32 am Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Câu 33. Xét một sóng ngang có tần số f = 10 Hz và biên độ a = 2[tex]\sqrt{2}[/tex]
cm, lan truyền theo phương Oy từ nguồn dao động O, với tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Điểm P nằm trên phương truyền sóng, có tọa độ y = 17 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa phần tử môi trường tại O và phần tử môi trường tại P là
      A. 22 cm.    B. 21 cm.    C. 22,66 cm.    D. 17 cm.

giả sữ phuong trình O : uO = Acos(wt) ==> uP = Acos(wt-2pi.d/lambda)
==> khoảng cách OP theo phương dao động : Delta = uO - uA = Acan(2)cos(wt+pi/4)
khoảng cách OM trog  khong gian : OP = can(17^2+Delta^2)
để OM lon nhan thì cos(wt+pi/4)=1 ==> Delta = Acan(2) ==> OP=can(17^2+4^2) = 17,46cm


Tiêu đề: Trả lời: Một câu sóng ngang cần giải đáp
Gửi bởi: langtuvl trong 12:55:51 pm Ngày 05 Tháng Sáu, 2015
Cảm ơn thầy Thạnh nhiều! Em cũng đã giải ra 17,46cm nhưng phân vân vì đây là 1 câu trong đề thi thử SPHN lần 6/2015. Chắc khi làm đáp án tác giả đã nhầm sóng ngang thành sóng dọc.