Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: robot3d trong 06:06:00 am Ngày 20 Tháng Năm, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22827Tiêu đề: điện xoay chiều cần được giúp đỡ
Gửi bởi: robot3d trong 06:06:00 am Ngày 20 Tháng Năm, 2015
đặt điện áp xc [tex]u=U\sqrt{2}coswt[/tex] vào 2 đầu đoạn RLC mắc nt. C thay đổi được. khi C=Co thì diện áp hiệu dụng của tụ max và U(hd) của R=75 V. khi đó, vào thời điểm dien áp tức thời giữa 2 đầu mạch là [tex]75\sqrt{6}[/tex] thì điện áp tức thời giữa 2 đầu mạch RL là [tex]25\sqrt{6}[/tex] . điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch:
A [tex]75\sqrt{6}[/tex]
B [tex]75\sqrt{3}[/tex]
C 150
D [tex]150\sqrt{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Ductai2009 trong 07:42:58 am Ngày 20 Tháng Năm, 2015
Khi thay đổi C để UCmax thì điện áp hai đầu mạch RL vuông pha với điện áp hai đầu mạch. Ta có hai phương trình:
+ Hệ thức độc lập giữa u(RL) và u (chú ý sử dụng giá trị hiệu dụng)
+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông giữa đường cao (Ur) và hai cạnh góc vuông U(RL) và U
Giải hệ phương trình được U = 150V