Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 02:48:14 pm Ngày 29 Tháng Giêng, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22453Tiêu đề: bai toan phan giao thoa anh sang
Gửi bởi: nguyenymi trong 02:48:14 pm Ngày 29 Tháng Giêng, 2015
Trong thí nghiệm iâng khoảng cách giữa hai khe là 1mm,khoảng cách từ hai khe đêń màn là 1m,dùng ánh
 sáng trắng có màu từ đỏ ([tex]\lambda[/tex] bằng 0,76[tex]\mu[/tex]m) đến tím([tex]\lambda[/tex] bằng 0,38[tex]\mu[/tex]m).tính phần chồng lên nhau của quan phổ bậc 4 và quan phổ bậc 6
Mọi ngươì giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bai toan phan giao thoa anh sang
Gửi bởi: xchauchaux trong 05:09:33 pm Ngày 29 Tháng Giêng, 2015
trước hết bạn cần xem sgk nâng cao về  hình ảnh của GTAS trắng  .  đọ chồng chất của   quang phỏ bậc 4 và  bâc 6
 đàu tiên tính khoảng vân của bước sóng đỏ (D)và tím (T),
sau đó ráp vào công thức
 d= [tex]X_{T 6} -X_{D 4}[/tex]= [tex]6.i_{T}-4.i_{D}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bai toan phan giao thoa anh sang
Gửi bởi: nguyenymi trong 09:00:51 pm Ngày 29 Tháng Giêng, 2015
cách tính của bạn sai rồi ra số âm


Tiêu đề: Trả lời: bai toan phan giao thoa anh sang
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:02:10 am Ngày 30 Tháng Giêng, 2015
a a a a . xin lôi nhá , ghi công thức ngược rôi  bạn đảo lại Ct là ra đúng à 8-x 8-x 8-x