Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: 1412 trong 08:32:50 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20891Tiêu đề: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: 1412 trong 08:32:50 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Oxi hóa 0.08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđêhit, ancol dư và nước.
Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau.
+ Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0.504 lít H2 (dktc).
+ Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9.72 g Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là?
A. 50%        B.62.5%      C. 31.25%      D. 40%

Mọi người giải giúp em ạ!
(P/s: em ra đáp án khác )


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:33 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Gọi số mol ancol dư là a
số mol axit là b
số mol anđ là c
vậy số mol H2O là 2b+c
TN1 : => a+3b+c = 0.09 (*)
mà          a+b+c = 0,08
=> b = 0,005
Giả sử ancol là CH3OH
thì b tạo ra 0,01 Ag
Vậy mol Ag do anđ tạo ra là 0,08
=> n anđ = 0,02
=>a = 0,055
tóm lại
b +c = 0,025
=> % = 31,25 %
chon C
Giả sử k phải CH3OH thì b = 0,005; c = 0,0225; a = 0,0525
thử laih (*) thỏa mãn
b+c = 0,0275 => %= 34,375
Không có đáp án nên tổng lại chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: leaflife trong 09:43:22 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Gọi số mol ancol dư là a
số mol axit là b
số mol anđ là c
vậy số mol H2O là 2b+c
TN1 : => a+3b+c = 0.09 (*)

tạo ra axit hay ancol thì nước tạo ra đều theo tỉ lệ 1:1
anh xem lại coi
em ra 62,5%
chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:50:04 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Gọi số mol ancol dư là a
số mol axit là b
số mol anđ là c
vậy số mol H2O là 2b+c
TN1 : => a+3b+c = 0.09 (*)

tạo ra axit hay ancol thì nước tạo ra đều theo tỉ lệ 1:1
anh xem lại coi
em ra 62,5%
chọn B

uhm. a đánh lộn đó


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: 1412 trong 01:40:17 pm Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Em giải thử mọi người xem giúp em sai chỗ nào với ạ :
Từ 0.04 mol ancol ban đầu
  Giả sử số mol ancol dư: a mol, axit: b mol, andehit: c mol    => Nước: b + c mol
  Số mol H linh động là 0.045
 Giả sử là CH3OH thì axit là HCOOH, andehit là HCHO => tạo Ag là 4(b+c)
Có hệ 3 PT
a+ 2b+c= 0.045
 a+b+c  = 0.04
 4b+4c  = 0.09

=> a = 0.0175 mol
=> nancolpu=0.0225 mol
=> % = 56.25%

Ai xem giúp em có bị sai không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:51:47 pm Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Sửa Lại
Gọi số mol ancol dư là a
số mol axit là b
số mol anđ là c
vậy số mol H2O là b+c
TN1 : => a+2b+c = 0.045
mà          a+b+c = 0,04
=> b = 0,005
Giả sử ancol là CH3OH
thì b tạo ra 0,01 Ag
Vậy mol Ag do anđ tạo ra là 0,08
=> n anđ = 0,02 = c
=>a = 0,015
tóm lại
b +c = 0,025
=> % = 62,5 %


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ancol 2
Gửi bởi: leaflife trong 03:22:44 pm Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Em giải thử mọi người xem giúp em sai chỗ nào với ạ :
Từ 0.04 mol ancol ban đầu
  Giả sử số mol ancol dư: a mol, axit: b mol, andehit: c mol    => Nước: b + c mol
Có hệ 3 PT
a+ 2b+c= 0.045
 a+b+c  = 0.04
 4b+4c  = 0.09

chỗ tô đỏ có vần đề đó bạn
1 HCOOH chỉ cho 2Ag thôi
sửa lại 2b+4c=0,09 sẽ ra