Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: 1412 trong 06:07:23 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20887Tiêu đề: Bài tập ancol
Gửi bởi: 1412 trong 06:07:23 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Tiến hành 3 thí nghiệm sau:
- TN1: Trộn 0.015 mol ancol no hở A với 0.02 mol ancol no hở B rồi tác dụng với Na dư thu được 0.045 mol H2
- TN2: Trộn 0.02 mol A với 0.015 mol B cho tác dụng với Na dư thu được 0.0425 mol H2
- TN3: Đốt cháy một lượng như TN1 rồi cho sản phẩm cháy qua bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 6.21 g
Xác định công thức của A?

Nhờ mọi người giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ancol
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:18:50 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Từ TN1 và TN2 sẽ suy ra được A là 2 chức và B là 3 chức
Gọi A là CnH2n+2)2  và B là CmH2m+2O3
theo TN3 ta có
44(0,015n + 0,02m) + 18(0,015n + 0,02m +0,035) = 6,21
62(0,015n + 0,02m) = 5,58
0,015n + 0,02m = 0,09
=> m=3 và n=2 ( vì m tối thiểu là 3 nha)
công thức A là C2H6O2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ancol
Gửi bởi: Lặng Yên trong 09:28:28 pm Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
Tiến hành 3 thí nghiệm sau:
- TN1: Trộn 0.015 mol ancol no hở A với 0.02 mol ancol no hở B rồi tác dụng với Na dư thu được 0.045 mol H2
- TN2: Trộn 0.02 mol A với 0.015 mol B cho tác dụng với Na dư thu được 0.0425 mol H2
- TN3: Đốt cháy một lượng như TN1 rồi cho sản phẩm cháy qua bình chứa Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 6.21 g
Xác định công thức của A?

Nhờ mọi người giúp em với ạ

Từ TN1 và TN2 sẽ suy ra được A là 2 chức và B là 3 chức.

Ancol + O2 ~~~> CO2 + H2O
.............................x........y...

Ancol no, hở nên: [tex]\left\{\begin{matrix} y - x = 0,035\\18y + 44x = 6,21 \end{matrix}\right. \leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,09\\ y = 0,125 \end{matrix}\right.[/tex]

[tex]\bar{C} = \frac{0,09}{0,035} = 2,57[/tex]

[tex]\bar{H} = \frac{2.0,125}{0,035} = 7,14[/tex]

~~> A: C2H4(OH)2.