Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lonchitchit123 trong 06:35:31 am Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20728Tiêu đề: bài tập điên xoay chiều
Gửi bởi: lonchitchit123 trong 06:35:31 am Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Đặt điện áp u=200cos100pi.t (V) vào hai đầu gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/pi. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cướng độ dòng điênh hệu dụng trong mạch là:

A.   2A
B.   Căn(2)A
C.   1A
D.   Căn(2)/2A
  Nhờ thầy cô giúp em.!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điên xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:25:43 am Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
P max
=> R = Zl = 100
Z = 100 căn 2
U = 100 căn 2
I = 1


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điên xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 02:18:33 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Do bạn lonchitchit123 hỏi
Xin trả lời đoạn chứng minh R = Zl
[tex]P = I^{2}R = \frac{U^{2}R}{R^{2}+Z_L^{2}}[/tex]
[tex]= \frac{U^{2}}{R+\frac{Z_L^{2}}{R}}[/tex]
P max khi mẫu min
áp dụng cosi
[tex]R+\frac{Z_L^{2}}{R} \geq 2Z_L[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi
[tex]R = \frac{Z_L^{2}}{R}[/tex]
hay R = Zl