Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 06:16:47 am Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20705Tiêu đề: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:16:47 am Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Cho từng chất axit axetic, glyxin, metyl axetat, caprolactam lần lượt tác dụng với dung dịch [tex]NaOH\,(t^o)[/tex] và tác dụng với dung dịch [tex]HCl.[/tex] Số phản ứng xảy ra nhiều nhất là:
    A. [tex]6[/tex]
    B. [tex]8[/tex]
    C. [tex]7[/tex]
    D. [tex]9[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: leaflife trong 09:29:52 am Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Cho từng chất axit axetic, glyxin, metyl axetat, caprolactam lần lượt tác dụng với dung dịch [tex]NaOH\,(t^o)[/tex] và tác dụng với dung dịch [tex]HCl.[/tex] Số phản ứng xảy ra nhiều nhất là:
    A. [tex]6[/tex]
    B. [tex]8[/tex]
    C. [tex]7[/tex]
    D. [tex]9[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp ạ.

axit axetic chỉ phản ứng với NaOH
3 chất  còn lại đều phản ứng được với cả NaOH lẫn HCl
=> 7pu
chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:01:25 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Cho từng chất axit axetic, glyxin, metyl axetat, caprolactam lần lượt tác dụng với dung dịch [tex]NaOH\,(t^o)[/tex] và tác dụng với dung dịch [tex]HCl.[/tex] Số phản ứng xảy ra nhiều nhất là:
    A. [tex]6[/tex]
    B. [tex]8[/tex]
    C. [tex]7[/tex]
    D. [tex]9[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp ạ.

axit axetic chỉ phản ứng với NaOH
3 chất  còn lại đều phản ứng được với cả NaOH lẫn HCl
=> 7pu
chọn C
Đáp án lại là 8


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: leaflife trong 09:49:56 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Cho từng chất axit axetic, glyxin, metyl axetat, caprolactam lần lượt tác dụng với dung dịch [tex]NaOH\,(t^o)[/tex] và tác dụng với dung dịch [tex]HCl.[/tex] Số phản ứng xảy ra nhiều nhất là:
    A. [tex]6[/tex]
    B. [tex]8[/tex]
    C. [tex]7[/tex]
    D. [tex]9[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp ạ.

axit axetic chỉ phản ứng với NaOH
3 chất  còn lại đều phản ứng được với cả NaOH lẫn HCl
=> 7pu
chọn C
Đáp án lại là 8
CH3COOH và HCl đều là axit, mình chưa thấy bất cứ tài liệu nào nói rằng chúng có thể phản ứng với nhau và cũng chưa tửơng tượng được sản phẩm sẽ như thế nào!
liệu đề bài có vấn đề gì chăng???


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:16:49 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đáp án là 8 đúng rồi :D

[tex]CH_3COOH, CH_3COOCH_3[/tex] chỉ tác dụng với [tex]NaOH[/tex].

[tex]H_2NCH_2COOH[/tex] tác dụng với [tex]NaOH[/tex] và [tex]HCl[/tex].

Caprolactam tác dụng với NaOH theo 2 kiểu và với HCl theo 2 kiểu.

~~> Tổng cộng có 8 kiểu.  8-x

 ~O)
Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: zzgokuzz trong 10:27:26 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Bạn tóc dài xem lại nhé. Este thủy phân trong môi trường axit nên CH3COOCH3 tác dụng được với HCl


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:53:01 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Bạn tóc dài xem lại nhé. Este thủy phân trong môi trường axit nên CH3COOCH3 tác dụng được với HCl

Cậu cần xem lại đi nhé goku  ;;) Este k tác dụng với HCl, HCl là chất xúc tác, mà đề k bảo đun nóng thì sao xảy ra thủy phân este trong môi trường axit dc.


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:43:26 am Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Bạn tóc dài xem lại nhé. Este thủy phân trong môi trường axit nên CH3COOCH3 tác dụng được với HCl
Cậu cần xem lại đi nhé goku  ;;) Este k tác dụng với HCl, HCl là chất xúc tác, mà đề k bảo đun nóng thì sao xảy ra thủy phân este trong môi trường axit dc.
Theo tớ có thủy phân este trong axit mới đủ [tex]8[/tex] phản ứng ấy cậu ạ


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: zzgokuzz trong 06:36:10 pm Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Đề thì trắc nghiệm giờ ra lắt léo câu cú như môn văn vậy, chả biết đâu mà lần! Nhưng qua tất cả các câu mình từng làm tương tự thì họ đều tính Este tác dụng HCl hết. Tác dụng ở đây có thể hiểu là: "tiếp xúc" -> xảy ra phản ứng.


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: Tóc Dài trong 07:54:37 am Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Đề thì trắc nghiệm giờ ra lắt léo câu cú như môn văn vậy, chả biết đâu mà lần! Nhưng qua tất cả các câu mình từng làm tương tự thì họ đều tính Este tác dụng HCl hết. Tác dụng ở đây có thể hiểu là: "tiếp xúc" -> xảy ra phản ứng.

Nhưng mà đk để este tác dụng với HCl là cần pải đun nóng mà.  :D
Trong 4rum mình có thầy cô giáo nào dạy Hóa k nhỉ? Vào giải thích giùm chúng em bài này thì tốt.  mcd-)


Tiêu đề: Trả lời: Số phản ứng nhiều nhất
Gửi bởi: superburglar trong 08:45:53 am Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Đề thì trắc nghiệm giờ ra lắt léo câu cú như môn văn vậy, chả biết đâu mà lần! Nhưng qua tất cả các câu mình từng làm tương tự thì họ đều tính Este tác dụng HCl hết. Tác dụng ở đây có thể hiểu là: "tiếp xúc" -> xảy ra phản ứng.

Nhưng mà đk để este tác dụng với HCl là cần pải đun nóng mà.  :D
Trong 4rum mình có thầy cô giáo nào dạy Hóa k nhỉ? Vào giải thích giùm chúng em bài này thì tốt.  mcd-)

@TocDai: Đun nóng ở đây chỉ làm tăng tốc độ phản ứng lên thôi chứ phản ứng vẫn xảy ra được bạn nhé  :D