Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quynho96hy trong 06:09:31 pm Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20653Tiêu đề: Bài L biến thiên khó
Gửi bởi: quynho96hy trong 06:09:31 pm Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Cho mạch RLC nối tiếp có L thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều có điện áp U,khi L=L1 hoặc L=L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau và bằng UL. Khi L=L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng UlMax,với [tex]\phi_1[/tex] và [tex]\phi_2[/tex] và [tex]\phi_0[/tex] là độ lệch pha của u và i khi L=L1,L=L2 và L=L0.Biểu thức nào sau đây là sai
A.UL = Ulmaxcos(φ1-φ0)                                                         BUL = Ulmaxcos(φ2-φ0) 
C 2φ0=φ1+φ2                                                                         DUL = Ulmaxcos(φ2-φ1) 
Đáp án là D,các thầy cô và các bạn giúp em với,càng nhiều cách càng tốt ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài L biến thiên khó
Gửi bởi: superburglar trong 06:20:33 pm Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Cho mạch RLC nối tiếp có L thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều có điện áp U,khi L=L1 hoặc L=L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau và bằng UL. Khi L=L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng UlMax,với [tex]\phi_1[/tex] và [tex]\phi_2[/tex] và [tex]\phi_0[/tex] là độ lệch pha của u và i khi L=L1,L=L2 và L=L0.Biểu thức nào sau đây là sai
A.UL = Ulmaxcos(φ1-φ0)                                                         BUL = Ulmaxcos(φ2-φ0) 
C 2φ0=φ1+φ2                                                                         DUL = Ulmaxcos(φ2-φ1) 
Đáp án là D,các thầy cô và các bạn giúp em với,càng nhiều cách càng tốt ạ
Bạn tham khảo thêm ở đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19541.msg77238#msg77238