Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:34:38 am Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20600Tiêu đề: thủy phân peptit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:34:38 am Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
nhờ giải giúp
thủy phân 1 pentapeptit mạch hở X chỉ thu đc 3,045 g Ala - Gly - Aly;  3,48 Gly-Ala; 7,5 gly; 2,34 val; x mol val-ala và y mol ala
tỉ lệ x:y là?

p/s : hình như đề bài thiếu ??


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: superburglar trong 10:54:05 am Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
@@. Yêu cầu Bad lần sau post thì nên xem trước nhé. toàn post sai thôi. Aly là chất nào ???


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:25:53 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
@@. Yêu cầu Bad lần sau post thì nên xem trước nhé. toàn post sai thôi. Aly là chất nào ???

uhm. sr
nhưng đề thiếu nhỉ?
chắc là quên cho khối lượng pentapeptit?


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: superburglar trong 01:28:46 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
@@. Yêu cầu Bad lần sau post thì nên xem trước nhé. toàn post sai thôi. Aly là chất nào ???

uhm. sr
nhưng đề thiếu nhỉ?
chắc là quên cho khối lượng pentapeptit?
Đề k thiểu. Bạn post lại đúng nguyên văn bài đi. Tí mình xem cho.


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:33:04 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
@@. Yêu cầu Bad lần sau post thì nên xem trước nhé. toàn post sai thôi. Aly là chất nào ???

uhm. sr
nhưng đề thiếu nhỉ?
chắc là quên cho khối lượng pentapeptit?
Đề k thiểu. Bạn post lại đúng nguyên văn bài đi. Tí mình xem cho.

thủy phân 1 lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu đc 3,045 g Ala - Gly - Aly;  3,48 Gly-Val; 7,5 gly; 2,34 val; x mol val-ala và y mol ala
tỉ lệ x:y là?
A 11:16 hoặc 6:!
B 2:5 hoặc 7:20
C 2:5 hoặc 11:16
D 6:1 hoặc 7: 20


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:09:17 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
k biết bị sao nữa. toàn nhầm

thủy phân 1 lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu đc 3,045 g Ala - Gly - Gly;  3,48 Gly-Val; 7,5 gly; 2,34 val; x mol val-ala và y mol ala
tỉ lệ x:y là?
A 11:16 hoặc 6:!
B 2:5 hoặc 7:20
C 2:5 hoặc 11:16
D 6:1 hoặc 7: 20


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:33:49 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
thủy phân 1 lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu đc 3,045 g Ala - Gly - Gly;  3,48 Gly-Val; 7,5 gly; 2,34 val; x mol val-ala và y mol ala
tỉ lệ x:y là?
A 11:16 hoặc 6:!
B 2:5 hoặc 7:20
C 2:5 hoặc 11:16
D 6:1 hoặc 7: 20
Đề anh gõ có vấn đề ạ, em sửa lại không biết đúng theo đề gốc chưa ạ, anh xem lại giúp em nhé!
[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Val-Ala-Gly-Gly-Val}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\2a=0,02+0,02+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}[/tex]
Giải hệ này ra thấy vô lý chứng tỏ đề có vấn đề [tex]\Rightarrow[/tex] gấp tập lại đi chơi không làm nữa. Còn nếu tiếp tục giải ta sẽ có
[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Ala-Gly-Gly-Val-Ala}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}2a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\a=0,02+0,02+x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}a=0,075\\x=0,035\\y=0,1\end{cases}[/tex]
Suy ra [tex]x:y=7:20[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thủy phân peptit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:50:59 pm Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
thủy phân 1 lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu đc 3,045 g Ala - Gly - Gly;  3,48 Gly-Val; 7,5 gly; 2,34 val; x mol val-ala và y mol ala
tỉ lệ x:y là?
A 11:16 hoặc 6:!
B 2:5 hoặc 7:20
C 2:5 hoặc 11:16
D 6:1 hoặc 7: 20
Đề anh gõ có vấn đề ạ, em sửa lại không biết đúng theo đề gốc chưa ạ, anh xem lại giúp em nhé!
[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Val-Ala-Gly-Gly-Val}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\2a=0,02+0,02+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}[/tex]
Giải hệ này ra thấy vô lý chứng tỏ đề có vấn đề [tex]\Rightarrow[/tex] gấp tập lại đi chơi không làm nữa. Còn nếu tiếp tục giải ta sẽ có
[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Ala-Gly-Gly-Val-Ala}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}2a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\a=0,02+0,02+x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}a=0,075\\x=0,035\\y=0,1\end{cases}[/tex]
Suy ra [tex]x:y=7:20[/tex]


đề nguyên văn
k sao. ý tưởng đúng là ok rồi
tks