Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: stevenminh2811 trong 06:56:43 pm Ngày 11 Tháng Ba, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19715Tiêu đề: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: stevenminh2811 trong 06:56:43 pm Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Câu 1:Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của 2 biên độ thành phần ,có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ 1 là [tex]90^{0}[/tex].góc lệch pha của 2 dao động thành phần đó là:
A [tex]126,9^{0}[/tex]
B [tex]105^{0}[/tex]
C [tex]143,1^{0}[/tex]
D [tex]120^{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: SầuRiêng trong 08:58:52 pm Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Bạn xem hình nha.
[tex]A_{2}^{2}=A^{2}+A_{1}^{2}[/tex]
[tex]A_{2}^{2}=(\frac{A_{1}+A_{2}}{2})^{2}+A_{1}^{2}[/tex]
[tex]3A_{2}^{2}-5A_{1}^{2}-2A_{1}A_{2}=0[/tex]
[tex]3\frac{A_{2}}{A_{1}}-5\frac{A_{1}}{A_{2}}-2=0[/tex]
=>[tex]\frac{A_{1}}{A_{2}}=\frac{1}{2}=cos \alpha[/tex]
=>[tex]a=\pi/3[/tex]
=>[tex]b =2\pi/3=120^{0}[/tex]

P/s: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ-Tổng hợp dao động
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:26:14 pm Ngày 11 Tháng Ba, 2014
Bài đăng sai QUY ĐỊNH

Vui lòng đọc QUY ĐỊNH trước khi post bài

TOPIC BỊ KHÓA.