Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 09:18:17 pm Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18778Tiêu đề: bài toán dao động điều hòa cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 09:18:17 pm Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
cho phương trình x=2cos(5pi.t+pi/6) +1.Trong một giây đầu tiên vật qua vị trí x=2 theo chiều dương được mấy lần? Cảm ơn thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán dao động điều hòa cần giải đáp.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:39:27 pm Ngày 09 Tháng Mười Một, 2013
cho phương trình x=2cos(5pi.t+pi/6) +1.Trong một giây đầu tiên vật qua vị trí x=2 theo chiều dương được mấy lần? Cảm ơn thầy cô.
HD:
+ Qua x = 2 nên: [tex]2cos\left(5\pi t+\frac{\pi }{6} \right)+1=2\Rightarrow(5\pi t+\frac{\pi }{6} \right))=\frac{-\pi }{3}+k2\pi[/tex] (vì đi theo chiều dương)
+ Biến đổi rút gọn được: [tex]t=-\frac{1}{10}+\frac{2k}{5}[/tex]
+ Vì xét trong 1 giây đầu nên: 0 < t < 1 => 0,25 < k < 2,75 => k = 1, 2 => có 2 lần